Antyk

Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa

"Antygona" Sofoklesa to tragedia, w której główny bohater, Antygona, jest zmuszona do podjęcia trudnej decyzji między wiernością wobec praw boskich a wiernością wobec praw ludzkich. W "Antygonie" Antygona staje przed dylematem, czy powinna posłuchać rozkazów swojego króla, który zabrania pochować jej brata, czy też powinna posłuchać praw boskich, które nakazują (...)

Antyk

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów Starożytnego Wschodu.

Początek starożytności datuje się na ok. II połowę IV tysiąclecia przed naszą erą. Wtedy to właśnie zostało wynalezione pismo, które dało początek nowej erze w dziejach historii ludzkości. Za koniec tej epoki uważa się upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. Kraje Bliskiego Wschodu w większości położone były w Azji, a (...)

Antyk

Antyk

ANTYK - ogólna charakterystyka epoki Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Piśmiennictwo: Pismo (alfabetyczne) istnieje od ok. XIII w. p.n.e. Od tego (...)

Antyk

Biblia

1. Czas powstania Biblii, autorstwo, podział ksiąg biblijnych. Znaczenie pojęć: Biblia, ewangelia, testament. Proces powstawania Starego Testamentu trwał wiele wieków - od XIII - I w. p.n.e. Zanim powstały księgi Pisma św., treści religijne uważane za Objawienie Boże przekazywano ustnie, z dokładnością znamienną dla kultur pierwotnych. Tradycja ustna obejmowała nieraz (...)

Antyk

ANALIZA WIERSZA MILOSZA "ANTYGONA"

Tyluł wiersza Czesława Miłosza „Antygona” wskazuje na związek utworu z mitem Labdakidów. Budową przypomina fragment dramatu. Podmiotem lirycznym jest tytułowa córka Edypa, prowadząca dialog ze swoją siostrą, Ismeną. Tekst można podzielić na trzy części. Pierwsza dotyczy głównie wątku mitycznego. Na początku Antygona okazuje postawę buntu wobec tragedii, która dotknęła jej (...)

 
Antyk

Powstanie, podział i rola Biblii.

Słowo „Biblia” pochodzi od greckiego słowa „biblos” – co znaczy – łodyga papirusu. Papirus był to rodzaj trzciny rosnącej nad Nilem, jeden z pierwszych materiałów piśmiennych. Później nazwa ta oznaczała zwój papirusu, księgę – „biblion”, słowo „biblia” znaczy dosłownie „księgi”. Podział: W Biblii wyróżnia się Stary Testament (45 ksiąg od (...)

Antyk

Przedstawienie postaci Matki Boskiej w dwóch utworach: "Posłuchajcie Bracia Miła" i "Bogurodzica"

„Bogurodzica” jest najstarszym polskim tekstem poetyckim. Pieśń ta powstała w połowie XIII w. Swego czasu odgrywała nawet rolę hymnu narodowego. Oryginalna, pierwotna „Bogurodzica” składała się z dwóch strof oddzielonych refrenem Kyrieleison. Jest to rodzaj modlitwy, w której wierni zwracają się do Maryi o wstawiennictwo u jej Syna. Jednocześnie proszą Jezusa, (...)

Antyk

Synteza epoki antyku

Periodyzacja epoki antyku Epoka starożytna stanowi ponad 10 wieków różnej kultury, dziejów historii i obyczajów. Epokę tę określały dwie cywilizację: najpierw świat starożytnej Grecji, a potem Imperium Rzymskiego. Dlatego dzielnie mówimy o literaturze greckiej i rzymskiej. Literaturę starożytną możemy dzielić na okresy wg powstania od IX w pne gdyż wówczas przyjęto (...)

Antyk

Antyk

Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodnio rzymskiego. Rozkwit literatury antycznej przypada na okres świetności starożytnej Grecji i Rzymu (tzn. VIII w. p.n.e. (...)

Antyk

Starożytność- ściągawka

Sofokles 496- 406 pne; tragediopisarz grecki, 120 sztuk, zachowało się 7; najważniejsze "Antygona", "Król Edyp", "Elektra"; zwrócił uwagę na przeżycia bohaterów: ˇbohaterowie ze sfer królewskich a nawet bogowie ˇczystość gatunku literackiego, dialog jako wyznacznik dramatu ˇudział brali wyłącznie mężczyźni na koturnach i w maskach ˇkoryfeusz- przewodnik chóru, ubrany w kozie skóry (...)