Religia

Litania DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, (...)

Religia

Litania do miłosierdzia BOŻEGO

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie Miłosierdzie Boże, najwyższa (...)

Religia

Litania do imienia MARYI

Kyrie, elejson, - Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,- zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, - módl się za nami, Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest (...)

Religia

Modlitwy chrześcijańskie po polsku i angielsku

Pozdrowienie chrześcijańskie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Christian salutation Praised be Jesus Christ. Now and for ever. Amen. Znak Krzyża świętego W imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. Amen The Sign of the Cross In the name of the + Father, and of (...)

 
Religia

Litania DO NAJCZYSTSZEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Marii, niepokalane, módl się za nami Serce Marii, łaski pełne, módl się za (...)

Religia

Litania do DO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ - DZIĘKCZYNNA

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski! Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako (...)

Religia

Litania do imienia JEZUS

Kyrie elejson, - Chryste elejson, Kyrie elejson Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się (...)