Barok

Podsumowanie baroku

BAROK CZAS TRWANIA EPOKI NASTRÓJ EPOKI FILOZOFIA EPOKI ARCHITEKTURA MALARSTWO I RZEŹBA MUZYKA LITERATURA GENEZA NAZWY „Barok” miał jako nazwę tę zaletę, że wyzbyty był wyraźnego akcentu wartościującego, a nadto „obsługując” sztukę i (...)

Barok

Miłość w baroku

Miłość - głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś; namiętne uczucie sympatii do osoby płci przeciwnej, połączone z pożądaniem jej. Jednak czy słownikowe pojęcie miłości oddaje i w pełni charakteryzuje to uczucie? Otóż nie. Jest to jedno z najważniejszych i najgłębszych uczuć. Dlatego może jest to temat tak często poruszany przez (...)

Barok

Barok- twoja opinie o charakterze baroku.

Nazwa epoki Barocco(hiszp.)oznacza niezwykle orginalną perłę,która przypomina łze.Pochodzenie nazwy świadczy o tendencjach nowej epoki,czyli dążenie do orginalności i niezwykłości,gloryfikowanie tego co najcenniejsze,tendencje mistyczne,tajemnicze i cierpienia.Epoka ta istniała w wieku siedemnastym .Kolebką Baroccu jest Francja , również ogromne osiągnięcia w Hiszpani i we Włoszech. Nowa epoka jak i wszystkie inne,przynoszą ze sobą (...)

Barok

Barok i renesans - podobieństwa i różnice w literaturze

Renesans - skupienie uwagi na sprawach doczesnych, społecznych, cywilizacyjnych. Wzrost zainteresowania świeckimi stronami życia, osłabienie dawnego nastawienia teocentrycznego. Dążność do wszechstronnego rozwoju objawiła się wzmożonym poczuciem radości życia. Dwa podstawowe prądy epoki: humanizm i reformacja. Humanizm to uzmysłowienie sobie wartości własnej, jedynej, ludzkiej osobowości. W ten sposób człowiek nie wchodził (...)

Barok

Wzór ascety - sarmata

Za wzorzec pisarzy starożytnych kronikarze cudzoziemscy, a w ślad za nimi polscy (wśród nich Jan Chryzostom Pasek) na określenie obszarów obejmujących również ziemie dawnej Rzeczypospolitej używali często nazwy - Sarmacja, wywodzącej się od legendarnych Sarmatów. Stąd w XVI wieku upowszechnił się pogląd o sarmackim pochodzeniu Słowian, a więc także Polaków. (...)

 
Barok

Barok

BAROK 1.Nazwa epoki, czas trwania... Nazwa: Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna). Nazwa epoki została zapożyczona z terminologii historii sztuki, gdzie była określeniem przedmiotów artystycznych o udziwnionym, odbiegającym (...)

Barok

"Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji.

. Plan: A. Wstęp: "Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji. B. Rozwinięcie: 1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo. 2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu. 3. Świat dla człowieka współczesnego i rola ludzkiej egzystencji. 4. "Być" - człowiek, a otoczenie. 5. "Mieć" - człowiek, a wyobrażenie o samym sobie. C. Zakończenie: 1. Posiadanie (...)

Barok

Cechy poezji barokowej

Kunsztowność poezji - poezja powinna przede wszystkim zadziwiać czytelnika, zaskakiwać go niezwykłością operacji językowych, metafor, szokujących paradoksów i zestawień antytetycznych, oryginalnych epitetów i śmiałych porównań; twórczość poetycka nie zawsze ma być nastawiona na wierne odzwierciedlenie rzeczywistości, poeta nie musi mówić prawdy, a celem i istotą jego poszukiwań jest właśnie poezja (...)

Barok

"Pamiętniki" J.Ch. Paska jako dokument epoki

Pamiętnikarstwo bujnie rozwinęło się w epoce baroku, a Pasek jest czołowym przedstawicielem tej odmiany literatury. "Pamiętniki" obejmują lata 1656-1688. W pierwszej części Pasek opisuje walki Czarnieckiego ze Szwedami, wojnę z Moskwą, czasy Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nie jest to dokument historyczny, bo wydarzenia te spisuje autor pod koniec życia, zawodzi go pamięć (...)

Barok

"Skąpiec" Moliera jako komedia charakterów.

Wiele komedii Moliera ma tytuły wskazujące na to, że najważniejszy w nich jest portret jakiegoś człowieka : "Świętoszek", "Chory z urojenia" itp. Pisarz konstruował te postacie w ten sposób, że miały one cechy indywidualne, a jednocześnie stawały się typem uosabiającym jakąś główną cechę. Jan Molier napisał 31 komedii, większość z (...)