Interpretacja wiersza
Interpretacja wiersza "Czego chcesz od nas Panie.."

Interpretacja wiersza "Czego chcesz od nas Panie.."

Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : "czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", dla podniosłej treści i patetycznej formy częstokroć nazywana Hymnem, posiada - w spuściźnie czarnoleskiej i świadomości czytelniczej wielu pokoleń Polaków - miejsce zgoła wyjątkowe. Łączy ona w zadziwiający sposób (...)

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.
Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na modlitwie, ciężkiej pracy lub mężny rycerz, W średniowieczu powstał nowy człowiek, człowiek szczęśliwy, żyjący na łonie natury, wyznawający hasło „carpe diem”. (...)

„ Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”
„ Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”

„ Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”

Słowa te zostały wypowiedziane przez Terencjusza, rzymskiego poetę żyjącego w starożytności. Choć to epoka odległa, stłumiona przez kulturę i poglądy średniowiecza, jednak nie została całkowicie pogrzebana przez płynący czas. Próbę wskrzeszenia podjęli ludzie renesansu. Zdanie wypowiedziane przez Terencjusza stało się jedną z myśli przewodnich tej epoki. W centrum zainteresowania (...)

renesans
renesans

renesans

Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniowiecza. Odrębność ta polegać miała przede wszystkim na odrodzeniu się antycznych idei, całego dorobku literackiego, filozoficznego i kulturowego tej epoki. Renesans to ponowne odkrycie antycznej sztuki i architektury, antycznych (...)

Oceń i przedstaw istotę humanizmu renesansowego. Czy widzisz oznaki humanizmu w dzisiejszym świecie?
Oceń i przedstaw istotę humanizmu renesansowego. Czy widzisz oznaki humanizmu w dzisiejszym świecie?

Oceń i przedstaw istotę humanizmu renesansowego. Czy widzisz oznaki humanizmu w dzisiejszym świecie?

Renesans jest to bardzo ważna epoka literacka i kulturalna w Europie i w Polsce między średniowieczem i barokiem. Odrodzenie zrodziło się we Włoszech w XIV w. i trwało do XVI w. W XV w. rozpowszechniając się w wielu krajach Europy. Humanizm to kierunek zapoczątkowany we Włoszech ok. początku XIV w., (...)

 
„Fraszki” Jana Kochanowskiego
„Fraszki” Jana Kochanowskiego

„Fraszki” Jana Kochanowskiego

Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górądwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta. Na krótko przed śmiercią, w 1584roku, autor wydał je w Krakowie w drukarni Łazarzowej, a o ich popularności może świadczyć fakt, iż wkrótce pojawiły się nowe wydania. Fraszka - drobny utwór (...)

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Życie i twórczość Leonardo da Vinci urodził się dokładnie w sobotę, 15 kwietnia 1452 roku, o godzinie 22.30 w miejscowości Vinci, która znajdowała się niedaleko Florencji. Był on dzieckiem z nieprawego łoża Ser Piera i Cateriny. Przeszkadzało to Leonardowi, gdyż wśród mieszczaństwa pochodzenie z nieprawego łoża było traktowane jako ujma. Dzieci (...)

Jan Kochanowski
Jan Kochanowski

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski pisał o życiu, ojczyźnie, śmierci i Bogu, czyli najważniejszych problemach ludzkiego istnienia. Twórczość pierwszego Polaka, który pisał w języku ojczystym, można bez wątpienia nazwać bardzo różnorodną. Kochanowski nie bał się pisać (...)

Treny Jana Kochanowskiego - Nowy humanizm mistrza z Czarnolasu
Treny Jana Kochanowskiego - Nowy humanizm mistrza z Czarnolasu

Treny Jana Kochanowskiego - Nowy humanizm mistrza z Czarnolasu

„Treny” Jana Kochanowskiego „Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszelkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle, nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła - Jan Kochanowski, niefortunny ojciec, swojej najmilszej dziewce z łzami napisał. Nie masz Cię, Orszulko moja!” „Treny” to (...)

Humanizm renesansowy
Humanizm renesansowy

Humanizm renesansowy

W średniowieczu dorobek kultury grecko-rzymskiej, jako pogańskiej, został odrzucony i zaniedbany. Z chwilą jednak, gdy chrześcijaństwo ostatecznie zwyciężyło i okrzepło, stosunek do dziedzictwa antyku ulegał stopniowej zmianie. Toteż w kulturze europejskiej, od IX wieku począwszy, można dostrzec powtarzające się fale zainteresowania dziedzictwem kulturalnym po starożytności, o różnym natężeniu i zakresie. (...)