Marketing

Marketing globalny

  Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego. Podstawowe pojęcia (kategorie). Marketing – to proces zarządczy, dzięki któremu nabywcy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę produktów. Marketing – to również działania państwa polegające na poznawaniu warunków rynkowych i dostosowywaniu się do nich oraz oddziaływaniu na popyt i podaż z (...)