EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Ułamki zwykłe (dodawanie i odejmowanie)

Przykłady dodawania i odejmowania ułamków zwykłych: Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku: a) 3/5 + 2/5 = (3+2)/5 = 5/5 = 1 Dodawanie ułamków o różnych mianownikach: a) 1/4 + 1/6 Pierwszy krok: znajdź najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) mianowników, czyli 4 i 6. NWW(4, 6) = 12. Drugi krok: przekształć ułamki, tak aby miały wspólny (...)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Układy równań liniowych z dwoma niewiadomymi

Układy równań liniowych z dwoma niewiadomymi to układy, w których mamy do czynienia z dwoma równaniami zawierającymi dwie niewiadome (x i y). Rozwiązanie takiego układu polega na znalezieniu wartości x i y, które spełniają oba równania jednocześnie. Oto kilka metod rozwiązania takich układów: Metoda eliminacji: a) Mnożenie równań (jeśli to konieczne), (...)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Równania kwadratowe

Równania kwadratowe to równania drugiego stopnia, które mogą mieć dwa rozwiązania, jedno rozwiązanie lub żadnego (w zależności od wartości Δ = b^2 - 4ac). Oto krok po kroku, jak rozwiązać równania kwadratowe: Oblicz wartość Δ (delta) używając wzoru: Δ = b^2 - 4ac. Sprawdź liczbę rozwiązań: a) Jeśli Δ > 0, istnieją (...)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Równania i układy równań

"Równania i układy równań" to sekcja artykułu "Rozwiązujemy zadania z matematyki krok po kroku", która skupia się na omówieniu podstawowych rodzajów równań i układów równań, które uczniowie ósmej klasy mogą napotkać na egzaminie ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy główne podpunkty tej sekcji wraz z krokami potrzebnymi do rozwiązania poszczególnych rodzajów równań: Równania liniowe: (...)

 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Ułamki i procenty

"Ułamki i działy" - W tej części artykułu przedstawimy podstawowe informacje i wskazówki dotyczące ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych i procentów, aby pomóc uczniom w zrozumieniu i rozwiązaniu zadań związanych z tymi tematami. Ułamki zwykłe: a) Dodawanie i odejmowanie ułamków - aby dodać lub odjąć ułamki o tym samym mianowniku, dodajemy lub (...)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Równania wymierne

Równania wymierne to równania, w których niewiadoma x występuje również w mianowniku ułamka. Rozwiązanie równań wymiernych polega na przekształceniu równania tak, aby pozbyć się ułamków. Oto jak rozwiązaliśmy podany przykład: Równanie wymierne: (2x + 1) / (x - 3) = 4 Przemnóż obie strony równania przez mianownik (x - 3), aby pozbyć (...)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty | Matematyka: Równania liniowe

Równania liniowe to podstawowe równania, z którymi uczniowie mogą się spotkać podczas nauki matematyki oraz na egzaminie ósmoklasisty. Oto krok po kroku, jak rozwiązać równania liniowe: Jeśli b ≠ 0: a) Wyizoluj zmienną x, dzieląc obie strony równania przez współczynnik a (przy założeniu, że a ≠ 0). b) Oblicz wartość x. Przykład: (...)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Rozwiązujemy zadania z matematyki krok po kroku

Rozwiązujemy zadania z matematyki krok po kroku" to artykuł mający na celu ułatwienie uczniom ósmej klasy nauki matematyki i przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty. W ramach tego artykułu autorzy prezentują podejście do różnorodnych zadań matematycznych oraz omawiają przykładowe zadania i ćwiczenia. Poniżej przedstawiamy główne sekcje tego artykułu: "Równania i układy równań" (...)