Biografie

Czeslaw Milosz - Biografia

Czeslaw Milosz urodzil sie 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie jako pierworodny syn Aleksandra Milosza i Weroniki z Kunatów. Szetejnie lezace nad Niewiaza w powiecie kiejdanskim wywarly ogromny wplyw na twórczosc Milosza, który wciaz odwoluje sie do pamietanych z dziecinstwa i mlodosci "litewskich" wspomnien oraz krajobrazów. Szetejnie byly (...)

Biografie

Biografia Jana Twardowskiego

Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1916 roku w Warszawie. Miał trzy siostry: dwie starsze i jedną młodszą. Sam, gdy opowiada o sobie, mówi, że miał dobre siostry i dobrych rodziców, wzruszające święta. Głęboka pobożność matki dominowała w rodzinie. "Patrzę na swój tak odległy w czasie dom i nie widzę (...)

Biografie

Cypriana Kamil Norwid - sylwetka.

Cyprian Kamil Norwid (1821-1983), poeta polski od 1942 przebywał poza granica polski, żył w osamotnieniu i nędzy, od 1877 w paryskim przytułku dla weteranów pod nazwą Dom Św. Kazimierza . Twórczość Norwida stanowi oryginalne rozwinięcie i dopełnienie polskiego romantyzmu. Podporządkowując się w swej twórczości romantycznej wizji świata Norwid dażył jednocześnie (...)

Biografie

Aleksander Głowacki - Prus

Aleksander Głowacki, herbu Prus I, później używający pseudonimu Bolesław Prus urodził się 20 VIII 1847 r. w Hrubieszowie nieopodal Lublina, zmarł zaś w 19 V 1912 r. w Warszawie którą uczynił bohaterem swoich licznych opowiadań, nowel, powieści, felietonów i artykułów. „Lalka” jest jedną z trzech, obok „Faraona” i „Emancypantek”, jego najważniejszych (...)

Biografie

Adam Mickiewicz

Mickiewicz Adam (1798-1855), polski poeta, publicysta. Uważany za największego pisarza polskiego, jednego z tzw. "wieszczów". Młodość w Rosji Studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego. 1819-1823 nauczyciel w szkole powiatowej w Kownie. Współzałożyciel Towarzystwa Filomatów 1817. Za działalność w tajnych, patriotycznych związkach młodzieżowych więziony 1823-1824 w byłym klasztorze Bazylianów w Wilnie. Zesłany do (...)

 
Biografie

Józef Czechowicz

(1903-1939) Józef Czechowicz był czołowym poetą grupy, nazwanej Awangarda lubelska, albo drugą falą awangardy, nawiązywała do Awangardy Krakowskiej zamiłowaniem do metafory, lecz przywoływała też tradycyjne tematy, jak wieś, pejzaże, uczucia itp. Czechowicz był mistrzem międzywojennej liryki. Z zawodu nauczyciel, pracował najpierw w szkole, później w dziale wydawnictw ZNP, jako sekretarz (...)

Biografie

Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki , najwybitniejszy z pisarzy polskiego oświecenia , był równocześnie działaczem kulturalnym , publicystą , krytykiem , literackim i teatralnym . Był wszechstronnie wykształcony , miał talent literacki i niepospolitą inteligencję . Od najmłodszych lat przeznaczony do stanu duchownego , dzięki możnym protektorom i osobistym zaletom , (...)

Biografie

Mickiewicz Adam - biografia

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. W roku 1801 rodzina Mickiewiczów przeniosła się do Nowogródka, gdzie w latach 1807-1815 poeta uczęszczał do szkoły prowadzonej przez dominikanów. W latach 1815-1819 Mickiewicz studiuje na wydziale filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego, pod kierunkiem takich znakomitych profesorów, jak Joachim Lelewel (...)

Biografie

Bolesław Prus - biografia

Prus Bolesław, właściwie Aleksander Głowacki (1847-1912), wybitny polski prozaik i publicysta. Wcześnie osierocony, wychowywał się w Puławach i Lublinie u krewnych. Naukę rozpoczął w Szkole Realnej w Lublinie, następnie przeniósł się do Siedlec i Kielc, gdzie mieszkał jego brat Leon, działacz "czerwonych" w powstaniu styczniowym, w którym (...)

Biografie

Jan Paweł II - biografia

Jan Paweł II, Karol Wojtyła (1920-), papież od 1978. Urodził się w Wadowicach. Studiował na uniwersytetach w Krakowie (polonistykę od 1938) i Rzymie (1946-48 w Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu), uzyskując doktorat z teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946, odbywszy 1941-45 studia w tajnym seminarium w Krakowie; jednocześnie pracował (...)