Ustroje państw
Ustroje państw

Ustroje państw

Austria jest republiką związkową. Konstytucja z 1920, w brzmieniu z 1929, której przywrócono moc obowiązującą w 1945. Każdy z 9 krajów ma własną konstytucję, sejm krajowy i rząd. Głową państwa jest prezydent związkowy wybierany na 6 lat w głosowaniu powszechnym. Ma on duże uprawnienia w zakresie władzy wykonawczej. Władzę wykonawczą (...)

KULTURA W PAŃSTWIE TOTALITARNYM
KULTURA W PAŃSTWIE TOTALITARNYM

KULTURA W PAŃSTWIE TOTALITARNYM

Na początku tej pracy warto zastanowić się na definicją państwa totalitarnego. Jak podaje internetowa encyklopedia wiem.onet.pl „państwo totalitarne jest to system władzy, w którym całkowicie kontrolowane są wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania jednostki i kontroli nad nią. Ideologia totalitarna jest wpajana poprzez system indoktrynacji realizowany za (...)

Biznesplan - firma produkcji domków modułowych.
Biznesplan - firma produkcji domków modułowych.

Biznesplan - firma produkcji domków modułowych.

BIZNESPLAN 1.Streszczenie. Spółka z ograniczoną odpowiedizalnością.Możliwość produkci domków jednorodzinnych na dowolne zamówienie klienta. 2.Opis przedsięwzięcia: - cele przedsięwzięcia, ˇ Osiągniencie wysokich dochodów,zdobycie polskiego rynku poprzez niskie ceny,współpraca krajowa i zagraniczna.Współpraca z innymi firmami. - rodzaj działalności, ˇ Produkcja domów jednorodzinnych i wypoczynkowych.Gotowe domki modułowe zbudowane są z materiałów budowlanych posiadających certifikaty jakości oraz aprobaty jak na przykład stabilność, ognioodporność,korzystny (...)

Jakie mamy Prawa
Jakie mamy Prawa

Jakie mamy Prawa

Osobiste: - Prawo do życia; - Prawo do wolności; - Prawo do rzetelnego procesu sądowego; - Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; - Zakaz tortur; - Zakaz pracy niewolniczej; - Wolność myśli, sumienia i wyznania; - Wolność wyrażania opinii; - Zakaz dyskryminacji. Polityczne: - Wolność pokojowych zgromadzeń; - Wolność stowarzyszania się; - Prawo do wybierania przedstawicieli i bycia wybieranym (czynne i bierne prawo wyborcze); - Udział w referendum; - Prawo do informacji o działalności władzy. Ekonomiczne, socjalne i kulturalne: - Prawo (...)

Transformacja systemowa
Transformacja systemowa

Transformacja systemowa

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE – 1989r. Transformacja systemowa obejmuje społeczeństwo, ustrój polityczny i gospodarkę. Forma przemian na charakter ewolucyjny. Transformacja doprowadziła do ustroju demokratycznego i gospodarki rynkowej (od państwa autorytarnego do demokratycznego, od gospodarki socjalistycznej/nakazowo-rozdzielczej/planowej do rynkowej). Okrągły Stół Obrady trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989r. w Magdalence koło Warszawy (...)

 

Bezrobocie
Bezrobocie

Bezrobocie

BEZROBOCIE. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodniej Europy. W krajach OECD (25 krajów rozwiniętych) pod koniec lat sześćdziesiątych łączne bezrobocie sięgało 5- 6 mln osób. Obecnie przekroczyło (...)

Subkultury młodzieżowe
Subkultury młodzieżowe

Subkultury młodzieżowe

SUBKUTURA to nieformalna grupa osób działająca według odrębnych wzorów i zasad postępowania. Jej członkowie nie przestrzegają zwyczajowo przyjętych w społeczeństwie norm. Osoby należące do tych podkultur to zazwyczaj ludzie bardzo młodzi, uczniowie szkół średnich, studenci. Najwięcej z nich można spotkać w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków. (...)

Geneza rozwoju demokracji
Geneza rozwoju demokracji

Geneza rozwoju demokracji

DEMOKRACJA z greckiego „demos” - lud i „kratos” – władza, ludowładztwo.  Termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. ANTYCZNE KORZENIE DEMOKRACJI  Starożytne narody wprowadziły do powszechnej historii wynalazek organizacji państwa, w której brali udział wszyscy obywatele lub przynajmniej większość, wspólnie decydowali o sprawach społeczeństwa, wojnach, ustalali system (...)

Formy życia publicznego w Polsce
Formy życia publicznego w Polsce

Formy życia publicznego w Polsce

„Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się” PARTIA POLITYCZNA- jest to wyspecjalizowana organizacja polityczna, która dąży do zdobycia i wykonywania władzy. Podstawą działania partii politycznej jest konstytucja i ustawa o partiach z 27.06.1997r. W myśl ustawy prawo do partii politycznych mają obywatele RP, którzy ukończyli 18 lat. Przynależność jest dobrowolna, każdy może wystąpić (...)

Subkultura
Subkultura

Subkultura

Każda dojrzewająca osobowość młodego człowieka domaga się uczestnictwa w grupie. Pojawia się chęć dostrzeżenia własnej odrębności i związana z tym chęć bycia sobą. Prowadzi to często do odrzucenia przyjmowanych dotąd wzorów, norm i autorytetów. Młody człowiek w sytuacji niepewności i zagubienia potrzebuje wsparcia psychicznego i moralnego. Dzięki przynależności do grupy (...)