Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dlaczego świat wydaje co roku 400 miliardów dolarów na zbrojenia, a jedna trzecia ludzkości przymiera głodem ? Po co właściwie istnieje ONZ skoro nie potrafiła zapobiec wybuchowi dziesiątek wojen już po roku 1945,a wojny te pochłonęły przynajmniej 3 miliony ofiar ? W ONZ wygłasza się tylko przemówienia,które nie mają żadnego (...)

Konflikty zbrojne i ich przyczyny
Konflikty zbrojne i ich przyczyny

Konflikty zbrojne i ich przyczyny

Po upadku komunizmu w Europie Środkowej zniknął podział na dwa bloki polityczno- militarne, ale pozostały lokalne konflikty zbrojne i ich najczęstsze przyczyny: -problemy narodowościowe i etniczne -spory religijne -sport terytorialne. Wiele z nich ma charakter wojny domowej. Rozpad systemu socjalistycznego ujawnił szczególnie zróżnicowanie narodowościowe w Albanii, Jugosławii, Rumunii i przede wszystkim w byłym ZSRR. (...)

.Kultura a cywilizacja
.Kultura a cywilizacja

.Kultura a cywilizacja

Dlaczego obecnie społeczeństwo w przytłaczającej większości wybiera drogę, która gdzie indziej już okazała się zła? Co robić, aby "przytłaczająca większość" wybrała drogę samorealizacji, jaka dziś wydaje się nam najlepsza? Odpowiadając na te dwa pytania postaram się uzasadnić następujące tezy: 1. Obecnie społeczeństwo w ogóle nie dokonuje wyboru drogi samorealizacji, ponieważ (...)

Konflikt w Kosowie 1999r.
Konflikt w Kosowie 1999r.

Konflikt w Kosowie 1999r.

Kosowo - obszar zamieszkały w większości przez Albańczyków ( 77,4 % ). W 1987 r. władze Serbii zlikwidowały autonomię Kosowa, co nie zostało zaakceptowane przez ludność miejscową. Wzrost nastrojów separatystycznych wśród Albańczyków spotkał się z represjami ze strony władz centralnych ( zamknięto albańskie szkoły, zawieszono wydawanie gazet itp.). Represje spotkały (...)

TEMAT: Unormowania konstytucyjne w Polsce i ich ewolucja w latach 1944 – 1989.
TEMAT: Unormowania konstytucyjne w Polsce i ich ewolucja w latach 1944 – 1989.

TEMAT: Unormowania konstytucyjne w Polsce i ich ewolucja w latach 1944 – 1989.

- 30 czerwca 1946r. – referendum ludowe, w którym społeczeństwo miało się wypowiedzieć na 3 następujące pytania: 1. Czy jesteś za zniesieniem senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na (...)

 

Polska w stosunkach międzynarodowych (pozycja międzynarodowa Polski, zasady i priorytety polskiej polityki zagranicznej)
Polska w stosunkach międzynarodowych (pozycja międzynarodowa Polski, zasady i priorytety polskiej polityki zagranicznej)

Polska w stosunkach międzynarodowych (pozycja międzynarodowa Polski, zasady i priorytety polskiej polityki zagranicznej)

POZYCJA MIĘDZYNARODOWA POLSKI Pozycję międzynarodową Polski wyznaczają czynniki wewnętrzne: geograficzny, demograficzny, ekonomiczny, militarny i kulturalny oraz czynniki zewnętrzne: położenie geopolityczne i polityka zagraniczna. Położenie geograficzne. Polska położona jest w centrum kontynentu europejskiego. Zajmuje powierzchnię 312 tys. km2, co stanowi 0,2% powierzchni kuli ziemskiej i 3% kontynentu europejskiego, a umiejscawia się ją na (...)

Choroby cywillizacyjne i ich profilaktyka
Choroby cywillizacyjne i ich profilaktyka

Choroby cywillizacyjne i ich profilaktyka

Choroby cywilizacyjne stały się nieodłącznym elementem życia ludzkiego u schyłku XXw. W krajach uprzemysłowionych i zurbanizowanych nasila się promieniowanie, występują nowe związki chemiczne, zagraża nadmiar leków i narkotyki. Są one szkodliwe dla człowieka, ponieważ powodują deformację środowiska naturalnego i stają się przyczyną tzw. chorób cywilizacyjnych, głównie nowotworów, chorób serca i (...)

Zjednoczenie Niemiec
Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec

Decyzje mocarstw podjęte w Poczdamie w 1945 r. wydawały się tak trwałe, że tylko najwięksi optymiści przewidywali zjednoczenie państwa niemieckiego przed rokiem 2000. Na zjednoczenie musiały bowiem wyrazić zgodę cztery mocarstwa alianckie, co w warunkach zimnej wojny wydawało się nieosiągalne. Jednak w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec już od początku jej (...)

Współczesna myśl socjaldemokratyczna
Współczesna myśl socjaldemokratyczna

Współczesna myśl socjaldemokratyczna

WSPÓŁCZESNA MYŚL SOCJALDEMOKRATYCZA Ideologię polityczną współczesnej socjaldemokracji stanowią zasady socjalizmu demokratycznego sformułowane w Deklaracji Frankfurckiej w lipcu 1951 roku. Socjalizm demokratyczny odwołuje się do koncepcji demokracji politycznej, gospodarczej, społecznej i międzynarodowej. Demokracja polityczna oznacza pełnię wolności politycznych, obywatelskich i religijnych, rządy większości przy poszanowaniu praw mniejszości oraz funkcjonowanie systemu wielopartyjnego. Demokracja gospodarcza (...)

Struktura i zakres działania Policji
Struktura i zakres działania Policji

Struktura i zakres działania Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu, przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ POLICJI NALEŻY: 1) ochrona życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach (...)