Geografia

Przedstaw podział skał od sposobu ich powstawania. Znaczenie gospodarcze skałSkała jest to zespół różnych minerałów lub wielu osobników jednego minerału, powstały w sposób mineralny.

Minerał jest to pierwiastek lub mieszanina związków chemicznych w normalnych warunkach o stałym stanie skupienia, powstały w sposób naturalny.

Podział skał osadowych:

• okruchowe powstałe w wyniku rozkruszenia innych Skał np. iły, pisaki, żwir, glin, piaskowiec (sklejony piasek), zlepieniec (sklejony żwir)

• organiczne powstałe ze szczątków roślinnych lub zwierzęcych np. węgiel, torf, wapń, kreda

• chemiczne powstałe z wydzielenia się minerałów z roztworu np. sól kamienna, gips, siarka, wapien (w jaskiniach krasowych)

• metamorficzne powstałe w wyniku metamorfozy skał starszych (osadowych lub magmowych) pod wpływem czynników działających w głębi skorupy ziemskiej Ze względu na genezę skały dzielimy na:

• magmowe, które ze względu na miejsce zastygnięcia magmy dzielimy na: wylewne (bazalt) występują na powierzchni ziemi i głębinowe (granit) zastygłe pod powierzchnią ziemi

• osadowe powstałe na skutek gromadzenia się materiałów przenoszonych przez czynniki zewnętrzne

Podział skał magmowych ze względu na zawartość Si02:

• kwaśne jest to umowna nazwa stosowana na określenie skał magmowych zawierających

wolną krzemionkę w postaci kwarcu, a tylko niewielką ilość materiałów femicznych tj.

zawierających żelazo i magnez

* zasadowe jest to umowna nazwa skał magmowych nie zawierających wolnej krzemionki,

zawierających natomiast dużą ilość ciemnych materiałów femicznych: piroksenów, oliwinu, amfiboli