Szukaj ściąg i wypracowańPrzedstaw rolę poezji i poety w dobie romantyzmu.Poezja i poeta to bardzo ważne zagadnienia w epoce romantyzmu. Była to epoka poezji, expresji, uczucia uniesienia poety ponad tłum. Romantycy traktowali poezję jako siłę twórczą. Tajemniczy głoś wnętrza, podkreślali kreacyjny charakter poezji i dzieło literckie miało byC niczym nie skrępowane poezja miała odkrywać ukryte treści i objaśniać je własnemu narodowi, miała pomagać poznawać swoją historię wskazywać ideały i perspektywę przeszłości, miała przewodzić narodowi, miała pełnić rolę ogólnonarodowej, dostępnej dla wszystkich. Romantyczny poeta uwarzany był za jednostkę genialną, wybraną, spełniał rolę polityka ideologa przywódcy lub wieszcza. Zaangażowany był w dążenia społeczne i niepodległościowe. Wywyższenie poety nad zbiorowość świadczyło o jego geniuszu, miał odkrtwać i wyrażac tajemniczą istotę natury. Poeta stwarza nowe oryginalne wartości, łamał dotychczasowe prawa poezji, mieszał różne motywy rodzaje literackie kiedy tworzył utwory. Przykłady roli poezji i poety w utworach: „Konrad Wallenrod” – poezja arka przymierza między pokoleniami „Dziady”(Wielka improwizacja) –poezja upoważnia do walki z Bogiem „Kordian”(Prolog) – trzy koncepcje poezji, urna narodowa „Beniowski” –poeta przewodnik ludu „Nie-Boska Komedia” moralna nieskazitelność poety. Poeta błogosławiony i poeta przeklęty. Poeta przeklęty to Henryk, a błogosławiony to jego syn – Orcio.

 

Romantyzm - ogólna charakterystyka, omówienie, opracowanie epoki. [video]ZOBACZ TAKŻE

skomentuj to