Szukaj ściąg i wypracowańStarożytny Egipt.Pierwsi ludzie- Egipt położony w pół- wsch. Afryce w dolinie rzeki Nil, posiadał naturalne granice od poł. Katarakta Nilu, od pół. Morze Śródziemne, od wsch. Morze Czerwone, od zach. Pustynia, co sprawiło, że kultura Egiptu mogła rozwijać się w świecie w miarę zamkniętym i dlatego jest bardzo hermetyczna.

Bogactwa naturalne- złoto, małe ilości miedzi i duże ilości kamienia, brakowało dobrego drewna, cyny do produkcji brązu oraz żelaza, dlatego narzędzia z brązu i z żelaza pojawiły się zdecydowanie później niż w innych krajach Bliskiego Wschodu.

Powstanie państwa- przyspieszył skomplikowany system kanałów i konieczność obliczania wylewów Nilu, aby rolnictwo mogło sprawnie funkcjonować, potrzebna była duża wiedza i bardzo sprawna organizacja. Początkowo istniały dwa państwa- Egipt Dolny pół. Egipt Górny poł. Zjednoczone w III tysiącleciu p.n.e. historia Egiptu dzieliła się na trzy okresy: starego, średniego i nowego państwa. System rządów był despotyczny, władcę faraona uważano najpierw za boga, potem za syna boga Ra. Kres starożytnemu Egiptowi kładą najazdy Persów, ostatecznie jako państwo Egipt przestaje istnieć na początku naszej ery, gdy staje się prowincją rzymską- ostatnią władczynią była Kleopatra.

Stosunki społeczne.

Kapłani- obok faraona sprawują najwyższą władzę, potrafią przewidzieć wylewy Nilu, zaćmienie słońca, znają się na medycynie, astronomii i geometrii.

Urzędnicy- stanowią typową biurokrację monarchii Wschodu, dość szybko wywalczyli sobie dziedziczne piastowanie urzędów, co w dalszej konsekwencji przyczynia się do upadku państwa.

Chłopi- najliczniejsza grupa społeczna, wykonująca najcięższą prace w rolnictwie i pracach publicznych np. budowa piramid i kanałów.

Niewolnicy- ze względu na stosunkowo na małą ilość wojen stanowią grupę nieliczną i niemającą większego znaczenia w państwie.

Kultura i religia

  1. budownictwo- najwspanialszym przykładem są piramidy, które powstały za panowania VI dynastii, Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa

  2. religia- politeistyczna i antropomorficzna ( bóstwa i bogowie to połączenie człowieka i zwierzęcia). Najwyższy bóg- Amon-Ra, inni ważni bogowie to: Horus- bóg nieboskłonu, Ozyrys- bóg podziemi, Izyda- bogini płodności i miłości. Dla Egipcjan bardzo ważne jest życie pozagrobowe, dlatego między innymi balsamują zwłoki.ZOBACZ TAKŻE

skomentuj to