Szukaj ściąg i wypracowań

Symetria OsiowaSYMETRIĄ OSIOWĄ względem prostej l nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny, które każdemu punktowi tej płaszczyzny przyporządkowuje punkt do niego symetryczny względem prostej l. PUNKTY SĄ SYMETRYCZNE względem prostej, jeżeli leżą w tej samej odległości od prostej i po przeciwnych stronach prostej. FIGURA JEST SYMETRYCZNA (osiowosymetryczna), jeśli jest ona obrazem w symetrii względem pewnej prostej. Prostą l nazywamy wówczas osią symetrii tej figury. np. Kwadrat, koło (średnica), trójkąt równoboczny i równoramienny, trapez równo ramienny. 1 oś symetrii- trapez, deltoid 2 osie symetrii – prostokąt, romb 4 osie symetrii- kwadrat 3 osie symetrii – trójkąt równoramienny SYMETRIA WZGLĘDEM OSI OX XA=XA YA= -YA SYMETRIA WZGLĘDEM OSI OY XA= -XA YA= YA SYMETRIA WZGLĘDEM PROSTEJ x=y XA= YA YA= XA PROSTE SĄ RÓWNOLEGŁE, jeżeli ich współczynniki kierunkowe są równe. PROSTE SĄ PROSTOPADŁE, jeżeli ich współczynniki kierunkowe są liczbami odwrotnymi i przeciwnymi. SYMETRIĄ ŚRODKOWĄ względem punktu O nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny, które każdemu punktowi płaszczyzny przyporządkowuje punkt do niego symetryczny względem punktu O. PUNKT O nazywamy środkiem symetrii. 2 PUNKTY SĄ SYMETRYCZNE względem punktu O, jeśli punkt O jest środkiem odcinka o końcach w tych punktach. Jeżeli leży w tej samej odległości, po przeciwnych stronach, leżą na tej samej prostej. FIGURĘ NAZYWAMY ŚRODKOWOSYMETRYCZNĄ jeśli istnieje taki punkt O, że figura ta jest swoim własnym obrazem w symetrii względem tego punktu.


PODOBNE PRACE

skomentuj to