Szukaj ściąg i wypracowańWrocławskie uczelnie wyższeWrocław jest miastem o wielu twarzach. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ miasto jest po prostu bardzo duże i stanowi regionalną metropolię, w dodatku o zasięgu transgranicznym dzięki bliskości Czech i Niemiec. W takiej sytuacji oczywistym jest, że historyczna stolica Śląska musi pełnić także bardzo istotną role w kwestii szeroko pojętej edukacji. Tak też jest w rzeczywistości. Wrocław jest trzecim co do wielkości polskim ośrodkiem akademickim, w którym w ciągu jednego roku kształci się około sto pięćdziesiąt tysięcy studentów z kraju i ze świata. Podzieleni są pomiędzy długi szereg uczelni wyższych.

 

Uniwersytet Wrocławski


Najstarszą i zarazem największą uczelnią miasta jest Uniwersytet Wrocławski. Kontynuuje on tradycje uniwersytetów niemieckich, a także znanego Uniwersytetu Lwowskiego. Powstał w swoim pierwotnym kształcie w 1702 roku jako Leopoldina, a kształt współczesny przybrał w 1945 roku. Co piąty student pobierający nauki we Wrocławiu studiuje właśnie tutaj. Przez długą część swojej historii Uniwersytet Wrocławski skupiał się przede wszystkim na kierunkach ścisłych, ale od dłuższego czasu jego ciężar jest przeniesiony na kierunki humanistyczne. Licząca sobie blisko 2.000 pracowników kadra pedagogiczna uczy ponad 20.000 studentów w reżimie dziennym, a ponad 10.000 w reżimie wieczorowym i zaocznym. Edukację odbiera tutaj także ponad 1.000 doktorantów. Pod względem wpływu na edukację naszym kraju Uniwersytet Wrocławski zajmuje czwarte miejsce w Polsce.

Politechnika Wrocławska


Politechnika Wrocławska zalicza się do grona ścisłej czołówki uczelni technicznych w Polsce. Umieszcza się ją zwykle na szóstym miejscu wszelkich zestawień szkół technicznych, co jednak nie przekłada się na zbyt duże znaczenie na świecie. Politechnika Wrocławska lokowana jest zazwyczaj poniżej 500. miejsca w rankingach międzynarodowych. Uczelnia swoje korzenie ma w państwie niemieckim. Współczesna organizacja jest przedłużeniem Technicznej Szkoły wyższej powstałej tutaj w 1910 roku z inicjatywy cesarza Wilhelma II. Co istotne, Politechnika Wrocławska jest nieznacznie tylko mniejsza od Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci się na niej ponad 33.000 studentów, a nauki odbierają od kadry naukowej liczącej ponad 2.000 pracowników, z czego blisko 200 osób posiada tytuł profesora.


Inne uczelnie


Poza dwiema największymi jednostkami akademickimi, Wrocław posiada jeszcze ponad pół tuzina państwowych uczelni wyższych oraz niezliczone jednostki prywatne. Na wyróżnienie zasługują tutaj z pewnością Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Obie jednostki do niedawna nosiły nazwę Akademii, ale zmiany wynikające z naszego członkostwa w Unii europejskiej wymusiły modyfikację nomenklatury. Organizacyjnie nic się nie zmieniło w tych dwóch uznanych podmiotach. Ogromne znaczenie dla miasta ma także kształcenie na kierunkach artystycznych. Odpowiadają za nie przede wszystkim Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta oraz Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę goldenapartments.pl - wynajem apartamentów dla studentów