Szukaj ściąg i wypracowańZawisza Czarny cięgle dążący do lepszej wersji siebie czyliZawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima to najsłynniejszy polski rycerz. Jego sława dotarła do najdalszych zakątków średniowiecznej Europy. Odnosił zwycięstwa nie tylko na licznych turniejach, ale także na polu bitwy. Zasłynął również jako dyplomata.

Kilka faktów z biografii Zawiszy Czarnego

Najsłynniejszy polski rycerz urodził się prawdopodobnie w roku 1370 w Starym lub Nowy Garbowie. To małe wsie położone około 15 kilometrów od Sandomierza. Był synem kasztelana konarsko-sieradzkiego Mikołaja i Doroty. Miał dwóch braci. Żoną Zawiszy Czarnego była Barbara herbu Pilawa. Był ojcem czterech synów.

Niepokonany na polu bitwy

Przez lata był bardzo silnie związany z dworem Zygmunta Luksemburskiego – króla Węgier. Brał udział w organizowanych przez niego wyprawach przeciwko Turkom. Kiedy po Europie rozniosła się wieść, że Polska przygotowuje się do rozprawy z Zakonem Krzyżacki powrócił do kraju. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Przypuszczalnie (nie ma to jednoznacznych dowodów) to właśnie Zawisza Czarny jest tym rycerzem, który uratował sztandar królewski. Po zwycięstwie odniesionym pod Grunwaldem był jednym z inicjatorów zawarcia pokoju pomiędzy Władysławem Jagiełłą królem Polski a Zygmuntem Luksemburskim. W 1412 roku w Budzie odbył się zjazd europejskich monarchów. Uświetnił go turniej rycerski, w którym Zawisza Czarny wziął udział.

Sprawny dyplomata

Zawisza Czarny zapisał się w naszej pamięci jako niezwyciężony rycerz. Mało kto wie, że był on także bardzo sprawny dyplomatą. Podczas odbywającego się w Konstancji Soboru w latach 1414-1418 reprezentował Władysława Jagiełłę. Zasłynął na nim występując w obronie czeskiego duchownego, prekursora protestantyzmu – Jana Husa. Uzyskał także poparcie papieża Marcina V dla Władysława Jagiełły i strony polskiej Na skutek wystąpienia Zawiszy (znalazło się w nim słynne zdanie, że czci króla polskiego będzie bronić „gębą i ręką”) papież potępił oszczerczy traktat dominikanina Jana Falkenberga. W ostatnich latach swojego życia Zawisza związał się z Zygmuntem Luksemburskim. Wraz z nim odbył podróż do Aragonii, walczył po stronie węgierskiej z husytami z Czech.

Śmierć Zawiszy

Zawisza Czarny poniósł śmierć w 1428 roku. Podczas bitwy bohatersko osłaniał króla Zygmunta Luksemburskiego. Wzięty do niewoli przez Turków zginął w czerwcu w twierdzy Golubac nie na skutek odniesionych ran, ale w efekcie kłótni pomiędzy dwoma janczarami.

Legenda Zawiszy

O godnych naśladowania cechach Zawiszy Czarnego jako pierwszy pisał Zygmunt Luksemburski już w kilka dni po jego śmierci. Ale rycerza i sprawnego dyplomatę cenił cały świat chrześcijański. Jego śmierć wywołała ogromne poruszenie nie tylko w Polsce i na Węgrzech, pisał o niej także burgundzki podróżnik. O Zawiszy pisał również poeta i rycerz Adam Świnka. Wiele miejsca w swoich kronikach poświęcił mu Jan Długosz. Dla wielu od pokoleń Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima jest nie tylko bohaterem, ale przede wszystkim człowiekiem, którego warto naśladować. Jest symbolem odwagi, lojalności i słowności.

 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez surgepolonia.pl, pierwszą na świecie markę odzieży patriotycznej łączącą tematykę patriotyczną z najnowszymi trendami designu.