Szukaj ściąg i wypracowańZjednoczenie Włoch.Wiosna Ludów we Włoszech- w Austrii wybucha rewolucja (powoduje wystąpienia Włochów przeciw austriackiemu panowaniu), wzmaga dążenia zjednoczeniowe- koniec marca1848r. Władca Piemontu Karol Albert zostaje uznany za przywódcę Włochów w walce z Austrią. Lipiec 1848r pod Custozą wojska włoskie ponoszą klęskę zadaną przez armię austriacką pod wodzą Josepha Radetzkego. W marcu 1849r ma miejsce ponowna klęska wojsk piemonckich pod dowództwem gen. Wojciecha chrzanowskiego- koniec walk we Włoszech.

Sytuacja we Włoszech po Wiośnie Ludów- włochy są podzielone na wiele drobnych państw, co utrudnia rozwój gospodarczy. Lombardia i Wenecja znajdują się pod panowaniem austriackim, w kilku innych państwach włoskich obecne są bardzo silne wpływy Hasburgów. We wszystkich państwach prócz Piemontu panują rządy konserwatywne. Istnieje podział na rozwiniętą przemysłowo północ i zacofanie, biedne południe- Królestwo Obojga Sycylii.

Królestwo Piemontu (Sardynii)-państwem tym rządzi król Wiktor Emanuel II z dynastii sabaudzkiej. Piemont jest jedynym włoskim państwem posiadającym parlament i konstytucję. Premier Kamil Cavour wspiera gospodarczy i militarny rozwój Piemontu, podejmuje działania zmierzające do zjednoczenia Włoch- głównym przeciwnikiem staje się Austria.

Wojny z Austrią

  1. sojusz piemoncko-francuski- Napoleon III chcę uzyskać, kosztem Austrii, wpływy we Włoszech. Francja ma otrzymać od Piemontu Sabaudię i Niceę. Napoleon III chce uchodzić za obrońcę uciśnionych. Francja ma pomóc Piemontowi w przypadku zaatakowania przez Austrię.

  2. Wojna 1859r- Austria wystosowuję ultimatum wobec Piemontu, żądając zaprzestania zbrojeń, po jego odrzuceniu Austria wypowiada wojnę. Francja wspomaga Piemont, wojska francuskie pokonują armię austriacką, w dwóch wielkich bitwach pod Solferino i Magnetą.

  3. Traktat w Villafranca 1859r – szybko zawarty pokój pomiędzy Austrią i Francją daje Francji Lombardię, którą wymienia z Piemontem na Sabaudię i Niceę.

Działania zjednoczeniowe-1859-1869- 1859r w państwach środkowych i północnych Włoch mają miejsce masowe wystąpienia przeciwko panującym dynastiom oraz deklaracje.

przyłączenia tych państw do Piemontu. 1860r przeprowadzony plebiscyt potwierdza chęć przyłączenia do Piemontu państw środkowo i północnowłoskich. Papież Pius IX, któremu z Państwa Kościelnego pozostaje tylko Rzym potępia zjednoczenie Wołoch. 1860r w Królestwie Obojga Sycylii wybucha rewolucja, wsparta przez Wyprawę tysiąca pod dowództwem Giuseppe Garibaldiego, sycylijski król zostaje pokonany. 1861r Królestwo obojga Sycylii wschodzi w skład Włoch, których stolicą staje się Florencja.

 

Przyłączenie Wenecji-1866r w wojnie prusko- austriackiej Włochy opowiadają się po stronie Prus i w wyniku pokoju w Pradze otrzymują Wenecję.

Przyłączenie Rzymu- kiedy wybucha wojna prusko- francuska (1870-1871) wojska francuskie muszą opuścić Rzym, który zajmują włosi. Papież Pius IX któremu zostaje tylko teren Watykanu ogłasza się więźniem Watykanu i jeszcze raz rzuca ekskomunikę na twórców zjednoczenia Włoch.ZOBACZ TAKŻE

skomentuj to