Romantyczność - Adam Mickiewicz (streszczenie)
Romantyczność - Adam Mickiewicz (streszczenie)

Romantyczność - Adam Mickiewicz (streszczenie)

Romantyczność Ballada ta została uznana za wyraz artystycznych i ideowych przekonań poety. Romantyczność jest wręcz modelowym przykładem ballady jako gatunku literackiego: fabuła jest tu wyrazista, narrator obecny, bohaterowie jasno określeni. Cały utwór epatuje wręcz tajemniczością, niesamowitością, a nawet grozą. Romantyczność została uznana za utwór programowy polskiego romantyzmu przede wszystkim ze względu (...)

Świteź - Adam Mickiewicz (streszczenie)
Świteź - Adam Mickiewicz (streszczenie)

Świteź - Adam Mickiewicz (streszczenie)

Świteź Ballada Świteź jest opowieścią o tajemniczym jeziorze, na dnie którego znajdują się ruiny zatopionego miasta. Świteź otacza groźna atmosfera tajemniczości i niesamowitości. Ludzie postanawiają spenetrować wody jeziora, zbadać jego dno, aby znaleźć tam odpowiedź na pytania dotyczące przyczyn dziwnych odgłosów i tajemniczych zjaw. Budują więc czółna i statki oraz specjalne (...)

Lilie - Adam Mickiewicz (streszczenie)
Lilie - Adam Mickiewicz (streszczenie)

Lilie - Adam Mickiewicz (streszczenie)

  Na pierwsze miejsce wysuwa się problematyka moralna i etyczna. Żona czeka na męża powracającego wraz z dwoma braćmi z długiej wyprawy wojennej. Mąż, chcąc szybciej spotkać się z żoną, wyprzedza braci i pierwszy przybywa w pobliże swego domostwa. Jednak pani obawia się kary za wiarołomstwo - w czasie nieobecności męża (...)

Księga Hioba - Biblia (streszczenie)
Księga Hioba - Biblia (streszczenie)

Księga Hioba - Biblia (streszczenie)

Księga Hioba Składa się ona z części pisanych prozą oraz poematu. Nie odrzuca się historyczności głównego bohatera poematu - Hioba. Autor księgi żył prawdopodobnie po niewoli babilońskiej (ok. V w. przed narodzeniem Chrystusa). Na wstępie ukazana jest zamożność Hioba, która w mentalności żydowskiej była znakiem błogosławieństwa bożego oraz jego cnoty, tj. (...)

Biblia - Przypowieści - streszczenia
Biblia - Przypowieści - streszczenia

Biblia - Przypowieści - streszczenia

Przypowieści Bardzo ważne miejsce w Nowym Testamencie zajmują przypowieści. Są to przytaczane przez Chrystusa różne opowieści, w których oprócz sensu wynikającego z samej fabuły doszukać się można znaczeń o wiele głębszych. Tak więc przypowieść jest zestawieniem dwóch rzeczywistości, jest konstrukcją dwupoziomową. Na pierwszym poziomie jej znaczenie wyznacza sam tekst. Można więc (...)

 
Kurhanek Maryli
Kurhanek Maryli

Kurhanek Maryli

Kurhanek Maryli Kolejno zabiera głos pięć osób. Pierwszą z nich jest "Cudzy człowiek" - obcy przechodzień, który przepływając w pobliżu zauważył mogiłę znajdującą się na rozstaju dróg nad brzegiem Niemna. Z ciekawości przechodzień zatrzymuje się i pyta miejscową Dziewczynę: "Co to za piękny kurhanek?". Ta w odpowiedzi wyjaśnia, że jest to (...)

Biblia - Księga Rodzaju (streszczenie)
Biblia - Księga Rodzaju (streszczenie)

Biblia - Księga Rodzaju (streszczenie)

Księga rodzaju Jest to biblijny opis stworzenia świata. Wynika z niego, że świat stworzył jeden Bóg, jest to więc wyraz monoteizmu, czyli przekonania, że istnieje tylko jeden jedyny Bóg (w odróżnieniu od na przykład mitologii greckiej, która jest politeistyczna, czyli ukazuje wielu bogów). Bóg stworzył świat według Księgi Rodzaju w siedem dni: a) (...)

Pieśń nad pieśniami (streszczenie)
Pieśń nad pieśniami (streszczenie)

Pieśń nad pieśniami (streszczenie)

Pieśń nad pieśniami Księga ta powstała prawdopodobnie w ostatnich latach niewoli babilońskiej, w której przebywał naród izraelski, tj. na przeł. V i IV w. przed Chrystusem. Sam tytuł znaczy tyle, co "pieśń najdoskonalsza". Jest to pieśń w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Wśród egzegetów znajduje ona wiele interpretacji, ponieważ na pozór nie (...)

Księga Koheleta - Biblia (streszczenie)
Księga Koheleta - Biblia (streszczenie)

Księga Koheleta - Biblia (streszczenie)

Księga Koheleta Kohelet to inaczej mędrzec przemawiający na zebraniu. Księga ta powstała około III w. p.n.e. Autor zastanawia się tu nad sensem bycia, nad istotą ludzkiej egzystencji. Dochodzi do wniosku, że wszystko co otacza człowieka na ziemi jest niczym, jest zwykłą marnością. Stąd przesłanie Księgi: "A wszystko to marność i pogoń (...)

Kamienie na szaniec - streszczenie
Kamienie na szaniec - streszczenie

Kamienie na szaniec - streszczenie

Utwór A. Kamińskiego jest to `Opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby o ludziach ,którzy potrafią pięknie żyć i pięknie umierać`. Postaram się uwiarygodnić te słowa i uzasadnić w mojej rozprawce. Jako pierwszy przytoczę argument o niezwykłej więzi jaka łączyła Zośkę, Alka i Rudego. Ich przyjaźń narodziła się jeszcze w czasach (...)