wybitni chemicy
wybitni chemicy

wybitni chemicy

Sir Humphry Bartholomew Davy (czyt. dejwi) urodził się w grudniu roku 1778 w miasteczku Penzance w Kornwalii (Wielka Brytania). Początkowe lata jego życia nie wskazywały na to, że zostanie kiedyś wybitnym naukowcem i światłym człowiekiem. Ukończył szkołę podstawową, w której z trudem uczył się greki i łaciny. Po ukończeniu szkoły (...)

roztwory
roztwory

roztwory

ROZTWORY I ICH CHARAKTERYSTYKA Roztworami nazywamy mieszaniny jednorodne pod względem fizycznym. Zawartość poszczególnych składników mieszaniny możemy wyrażać za pomocą stężenia procentowego lub za pomocą stężenia molowego. Stężenie procentowe określa wagową bądź objętościową zawartość substancji w 100 częściach wagowych lub objętościowych roztworu. Stężenie molowe określa liczbę moli danego związku znajdującą się w 1 dm3 (...)

Weglowodory
Weglowodory

Weglowodory

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla. Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni. Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 (...)

Alkoholizm
Alkoholizm

Alkoholizm

Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowania człowieka. Jest znany i spożywany na całym świecie, co wcale nie oznacza, że jest to substancja zdrowa i godna polecenia.. Uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej (...)

Alkohol etylowy - choroba alkoholowa.
Alkohol etylowy - choroba alkoholowa.

Alkohol etylowy - choroba alkoholowa.

Alkohol etylowy jest środkiem odurzającym o właściwościach narkotyku. Nadmierne picie napojów alkoholowych powoduje różnego rodzaju uszkodzenia tkanek oraz doprowadzenie do alkoholizmu, tj. nałogowego zatruwania się i całkowitego uzależnienia od alkoholu. W naszym kraju picie alkoholu jest nagminne, alkoholizm jest jedną z bardzo poważnych chorób społecznych, przybiera rozmiary katastrofalne. W Polsce jest (...)

 
związki nieorganiczne
związki nieorganiczne

związki nieorganiczne

Do związków nieorganicznych należą te substancje, które nie wierają węgla. Wyjątek stanowiątlenki węgla, węglany, cyjanki, w gliki i inne sole. Związki nieorganiczne można podzielić na: * tlenki, * wodorki, Ą * wodorotlenki, * kwasy, * sole, * inne związki, które nie tworzą odrębnej grupy ze względu na brak cech wspólnych. - Tlenki i ich podział Niemal wszystkie pierwiastki w reakcji z tlenem tworzą tlenki. Nie otrzymano (...)

aldehydy i ketony- użycie
aldehydy i ketony- użycie

aldehydy i ketony- użycie

ALDEHYDY - to ciecze lub ciała stałe (wyjątek to najprostszy aldehyd mrówkowy- formaldehyd HCHO, który jest gazem) OTRZYMYWANE są głównie poprzez utlenianie alkoholi ZASTOSOWANIE - do syntez organicznych (tworzywa sztuczne, barwniki) - przemysł spożywczy i kosmetyczny (składniki kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych) - garbarstwo(aldehyd glutarowy) Nasycone aldehydy alifatyczne są bardzo rzadko spotykane Niektóre aldehydy odznaczają się bardzo przyjemnym (...)

Fullereny
Fullereny

Fullereny

Fullereny Do niedawna ze szkolnych podręczników można się było dowiedzieć, że odmianą węgla jest grafit i diament. Różnice w ich wewnętrznej budowie przejawiają się nie tylko w wyglądzie, ale i w twardości. Diament jest niemal rekordzistą, grafit zaś jest tak (...)

Sole.
Sole.

Sole.

Występowanie soli w przyrodzie i ich zastosowanie. Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli np.: Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO42-. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi. Przede wszystkim jest to (...)

Alkaloidy, nikotyna, kofeina, morfina i inne
Alkaloidy, nikotyna, kofeina, morfina i inne

Alkaloidy, nikotyna, kofeina, morfina i inne

Alkaloidy to związki naturalne głównie pochodzenia roślinnego (b. rzadko występują w organizmach zwierzęcych - np.gatunek salamandry); mają charakter zasadowy i zawierają min. jeden atom azotu, najczęściej wbudowany w pierścień heterocykliczny.Ich budowa jest skomplikowana i często nie ustalona, wraz z ich syntezą długo opracowywało ją wielu chemików przeszłego stulecia. Alkaloidy ponadto oddziaływują charakterystycznie na organizm ludzki, (...)