Przyczyny, charakter i skutki I wojny światowej
Przyczyny, charakter i skutki I wojny światowej

Przyczyny, charakter i skutki I wojny światowej

Podstawowe przyczyny wybuchu I wojny światowej Zapoczątkowane jeszcze w XVIII wieku procesy rozwoju nowoczesnej świadomości pośród większości narodów europejskich uzyskały dodatkowe impulsy w wyniku radykalnych przekształceń społecznych i gospodarczych oraz konfliktów politycznych XIX wieku. Dla krajów uprzemysłowionych najważniejsze stało się zapewnienie dopływu surowców oraz organizacja rynków zbytu dla swych produktów. Tak (...)

Ocena kampanii wrześniowej
Ocena kampanii wrześniowej

Ocena kampanii wrześniowej

Tragiczny polski wrzesień, znaczony tylu klęskami i tak niewielu zwycięstwami osnuty został legendą bohaterstwa żołnierza polskiego, rzadko sławą jego dowódcy. Przegrać z wrogiem przeważającym techniką, siłą ogniową i liczebnością - nie wstyd byle w walce żołnierskiej, odważnej i męskiej. Ponieść klęskę w wyniku nieudolności lub, co gorsza tchórzostwa dowódcy to (...)

Przemiany gospodarcze i społeczne w latach 40. i 50. XX wieku w Polsce
Przemiany gospodarcze i społeczne w latach 40. i 50. XX wieku w Polsce

Przemiany gospodarcze i społeczne w latach 40. i 50. XX wieku w Polsce

Lata 40. i 50. XX wieku obfitowały w wiele ważnych wydarzeń, zwłaszcza pod względem gospodarczym i społecznym, które na zawsze zapisały się na kartkach historii polskiej. Wszystko zaczęło się od wybuchu II Wojny Światowej, kiedy to nasz kraj zajęli okupanci, wyzyskując go oraz dokonując licznych zbrodni przeciw ludności cywilnej. (...)

Wydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Wydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Wydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej

W lutym 1789 roku zwołano obrady Zgromadzenia Notablów. Przedstawiono na nim niektóre pomysły władcy na odbudowanie państwa, które jednakże napotkały opór ze strony parlamentarzystów i szlachty. Król nakazał zamknąć wiec obrady, a ich przywódców aresztować. Wywołało to powszechne niezadowolenie. Najbardziej zbuntowała się arystokracja, do której dołączyli także przedstawiciele burżuazji. W (...)

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej.
Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej.

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej.

Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata. Różniła się na przykład pod względem rozmiarów pola walki, gdyż walki toczyły się praktycznie w całej Europie, oraz w Azji i Afryce. Była o wiele okropniejsza niż wcześniejsze konflikty, gdyż udział w niej brało wiele narodów, (...)

 
Kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym i jego przyczyny
Kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym i jego przyczyny

Kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym i jego przyczyny

W myśl Traktatu Wersalskiego, z 1919 roku, Niemcy zostały uznane za kraj przegrane w I wojnie światowej, a co za tym idzie został nałożony na nie szereg represji: terytorialnych, militarnych i gospodarczych. Traktat ten pominął także w swoich rozstrzygnięciach Włochy, które należały do obozu zwycięskiego. Powstałe w ten sposób niezadowolenie (...)

Legiony polskie we Włoszech
Legiony polskie we Włoszech

Legiony polskie we Włoszech

LEGIONY POLSKIE we Włoszech, Legiony Dąbrowskiego, oddziały pol. walczące u boku Francji i sprzymierzonych z nią państw wł. (Rep. Lombardzkiej i Rep. Cisalpińskiej), utworzone 1797 w pn. Włoszech przez gen. J.H. Dąbrowskiego, zatwierdzone przez Napoleona Bonapartego; ochotnicy pol. rekrutowali się gł. z jeńców armii austr., a oficerowie z emigracji pol. (...)

Stosunki polsko-niemieckie w latach dziewięćdziesiątych
Stosunki polsko-niemieckie w latach dziewięćdziesiątych

Stosunki polsko-niemieckie w latach dziewięćdziesiątych

Wraz ze zmianami, jakie zapoczątkowały wydarzenia 1989 roku, przemianie uległy także dwustronne stosunki polsko-niemieckie. Zimnowojenną granicę wrogich sobie bloków zastąpiła nowa granica między dwoma zaprzyjaźnionymi krajami. Mimo tych historycznych zmian, obecne stosunki polsko-niemieckie nie są wolne od napięć i problemów, a oficjalnie propagowana współpraca ma zarówno pozytywne, jak i negatywne (...)

Czy można było uniknąć rozbiorów Polski ?
Czy można było uniknąć rozbiorów Polski ?

Czy można było uniknąć rozbiorów Polski ?

Analizując sytuację Polski na przestrzeni lat mogę stwierdzić iż nie można było uniknąć rozbiorów Polski. Tereny Polski geograficznie leżą wokół wielu znaczących państw europejskich. Granica Polski dzielona była z takimi potęgami, mocarstwami jak Rosja czy Prusy. W „ towarzystwie” takich państw bardzo łatwo można było stracić ziemie, naród i kraj. (...)

WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA I OKRES NAPOLEOŃSKI
WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA I OKRES NAPOLEOŃSKI

WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA I OKRES NAPOLEOŃSKI

Rewolucja francuska (1789-1799) jest to okres rozruchów, powstań i zamachów stanu, które doprowadziły do upadku monarchii i ustroju stanowego we Francji. Przyczyną takiego stanu rzeczy były: - kryzys finansowy państwa, - wieś nie była w stanie wyżywić mas ludności przyrastających w tak zastraszającym tempie, - kryzys potęgowany latami nieurodzaju począł rujnować i (...)