NEWSY

Co robi ratownik medyczny?Ratownicy medyczni to grupa specjalistów niezwykle ważna w dziedzinie opieki zdrowotnej. Ich zadaniem jest udzielanie natychmiastowej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach, takich jak wypadki drogowe, zawały serca, urazy czy inne sytuacje wymagające pilnej interwencji. W ramach programu kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej przygotowywani do wykonywania zawodu są przyszli ratownicy medyczni. Kształcenie obejmuje nauki medyczne takie jak anatomia, fizjologia i patofizjologia, a także wyspecjalizowane dziedziny na przykład traumatologię, neurochirurgię i medycynę katastroficzną.

Misja ratownika medycznego

Rola ratownika medycznego polega na zapewnieniu szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych, które zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów.

 • Ratownicy medyczni muszą być gotowi do natychmiastowego działania w sytuacjach, kiedy każda chwila ma ogromne znaczenie. Często są pierwszymi osobami na miejscu wypadku lub nagłego przypadku i muszą działać szybko oraz zdecydowanie.
 • Ratownicy muszą pracować z determinacją i skoncentrować się na zminimalizowaniu ryzyka śmierci pacjenta. Do nich należy udzielanie pierwszej pomocy, stabilizacja pacjenta i przygotowanie go do transportu do placówki medycznej.
 • Ratownicy muszą rozpoznać objawy chorób i diagnozować pacjentów, stosować odpowiednie techniki resuscytacyjne, obsługiwać specjalistyczny sprzęt medyczny i podjąć właściwe decyzje kliniczne.
 • Muszą być przygotowani do pracy w różnych warunkach i środowiskach, od miejsc wypadków drogowych, przez domy prywatne, po miejsca publiczne.
 • W trakcie wykonywania swojej misji często współpracują z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami. Wspólna praca i skoordynowane działania są niezbędne, by zapewnić kompleksową opiekę pacjentowi.
 • Ratownicy medyczni zajmują się także stanem emocjonalnym pacjentów i ich rodzin. Etyka i empatia są nieodzownymi elementami ich pracy.

Przeczytaj również: Jak zostać ratownikiem medycznym?

Wiedza medyczna ratownika

Solidne fundamenty w dziedzinach takich jak anatomia, fizjologia, farmakologia i wiele innych są absolutnie niezbędne, aby zapewnić skuteczną i profesjonalną opiekę medyczną w sytuacjach kryzysowych. Program kształcenia przyszłych ratowników medycznych skupia się na rozwijaniu tej kluczowej dziedziny wiedzy.

 • Anatomia — zrozumienie budowy ciała ludzkiego jest podstawą pracy ratownika medycznego.
 • Fizjologia — wiedza na temat procesów fizjologicznych, takich jak funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, nerwowego i innych, umożliwia ratownikom medycznym zrozumienie, jak ciało reaguje na urazy i choroby.
 • Farmakologia — ratownicy medyczni często muszą podawać leki pacjentom. Wiedza na temat działania leków, ich dawek i ewentualnych interakcji jest niezbędna podczas podejmowania decyzji medycznych.

Oprócz wymienionych dziedzin, ratownicy medyczni powinni mieć szeroką wiedzę o patofizjologii, toksykologii i mikrobiologii.

Wiedza medyczna ma znaczenie tylko wtedy, gdy może zostać praktycznie zastosowana. Program kształcenia przyszłych ratowników medycznych nie tylko dostarcza studentom teoretycznej wiedzy, ale także uczy, jak ją zastosować w praktyce, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, gdy czas na podjęcie trafnej decyzji jest bardzo krótki.

Umiejętności praktyczne ratownika medycznego

Kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego obejmuje także zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak:

 • Pierwsza pomoc w przypadku obrażeń, w tym zranień, złamań i oparzeń.
 • Obsługa sprzętu medycznego, takiego jak defibrylatory, respiratory czy kardiomonitory.
 • Techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Przygotowanie i transport pacjenta do szpitala.
 • Współpraca z zespołem medycznym.

Studia licencjackie ratownictwo medyczne

Powiślańska Szkoła Wyższa prowadzi studia licencjackie ratownictwo medyczne w Kwidzynie i w ramach kompleksowego programu rozwija u studentów wiedzę, umiejętności i wartości niezbędne do pełnienia funkcji ratownika medycznego. Program kształcenia obejmuje 6 semestrów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, a to łącznie 3660 godzin zajęć, z czego 1200 godzin to praktyki zawodowe. Jeśli jesteś gotowy na wyzwanie i pasjonuje Cię niesienie pomocy innym w sytuacjach krytycznych, sprawdź, jak zostać ratownikiem medycznym, a następnie rozwinąć swoją karierę i ratować ludzkie życie każdego dnia. PSW jest jedyną uczelnią prywatną w województwie pomorskim gdzie można kształcić się na Ratownika

Medycznego, placówka zdobywa liczne wyróżnienia w tym zakresie, szczególnie najświeższe osiągnięcie- spośród większości uczelni prywatnych w polsce, które kształcą na tym kierunku- właśnie PSW otrzymała “Studia z Przyszłością 2023” właśnie na kierunku Ratownictwo Medyczne - za nowoczesne i skuteczne podejście do zajęć praktycznych i ogólnej pracy ze studentem.