Średniowiecze

Broń w czasach średniowiecznych

Średniowiecze, czy jak niektórzy mówią czarne wieki, nie na darmo posiadają tak tajemniczą i zarazem przerażającą sławę. Ten czas w historii ludzkości był jednym z najkrwawszych, jakie pamięta nasza planeta. Wszystko to dzięki broni średniowiecznej. Choć wszelkiego rodzaju wynalazki były w owym czasie źle widziane, to ulepszanie uzbrojenia nie zaliczało (...)

Średniowiecze

Średniowiecze

1.Wyjaśnij nazwę i czas trwania epoki. Ideologia średniowiecza – teocentryzm, uniwersalizm, dualizm, cechy stylów w sztuce – romanizm i gotyk (przykłady). Filozofia epoki – główne myśli św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Franciszka z Asyżu. Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu. Termin ten określa epokę historii i kultury europejskiej (...)

Średniowiecze

Średniowiecze - charakterystyka epoki, podstawowe pojęcia

ŚREDNIOWIECZE Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r.n.e., tj. upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami historycznymi XV w. (z 1453 r., tj. upadkiem cesarstwa bizantyjskiego oraz 1492 r. - odkryciem Ameryki). Ówczesna feudalna Europa tworzyła swoistą (...)

Średniowiecze

Początki piśmiennictwa polskiego

Początki piśmiennictwa polskiego datowane są na drugą połowę wieku X, kiedy to państwo Polan pod wodzą księcia Mieszka przyłączyło się do chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Początkowo to dzięki starcom plemiennym przekazywane były ustnie podania i historie rodowe. Od 965 roku (data pierwszego zapisu historycznego w języku łacińskim) zaczęły powstawać tzw. annales, (...)

Średniowiecze

Średniowiecze na tle innych epok

Wbrew utartym opiniom średniowiecze nie było epoką mroku i zacofania, lecz epoką, która budowała od podstaw nową jakość kulturową. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego wytworzyła się ogromna luka kulturowa. Sztuka starożytna, jej osiągnięcia w zakresie rzeźby, architektury i literatury były niszczone przez najeźdźców z Północy i ulegały stopniowemu zapomnieniu. Jedna religia, (...)

 
Średniowiecze

Przeglad średniowiecza

  CZAS TRWANIA EPOKI I GENEZA NAZWY NASTRÓJ EPOKI FILOZOFIA EPOKI ARCHITEKTURA MALARSTWO I RZEŹBA MUZYKA LITERATURA Średniowiecze obejmuje okres między V a XV w. Często granice epoki łączy się z wielkimi wydarzenia- mi historycznymi: W EUROPIE: Początek: 313 r. - zgoda Konstantyna Wielkiego na wyznawanie chrześcijaństwa 330 r. - przeniesienie stolicy Cesarstwa Rzymskiego do Konstantynopola 476 (...)

Średniowiecze

Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie Zachodniej w średniowieczu.

Aby dokładnie opisać genezę i rozwój systemu feudalnego, należałoby najpierw podać definicję samego pojęcia feudalizmu. Zatem jego mianem określa się ustrój społeczno-prawny panujący w Europie Zachodniej w X-XIV wieku, który opierał się na więziach lennych i wzajemnych zależnościach między seniorami a wasalami. Co ciekawe, pojęcie to powstało dopiero w XVII (...)

Średniowiecze

Ideał rycerza sredniowiecznego!!!

Zastanawiamy się nieraz, czym jest ideał; czy ktoś taki istnieje... Dążymy do ideału, staramy się być autorytetem. Nie jest to jednak problem współczesny, a mający swoje początki w dalekiej przeszłości. Już średniowieczna kawaleria wykreowała obraz idealnego, można by powiedzieć – nieskazitelnego wręcz rycerza. Postać nad wyraz wyidealizowana, niemożliwa; czy (...)

Średniowiecze

Literatura średniowiecza - cechy, poeci i jej rozwój

Poezję polską XIV i XV wieku można podzielić na pisaną po łacinie i poezję w języku narodowym. Poezja w języku łacińskim była dosyć uboga; powstawały drobne wiersze, hymny oraz pieśni na użytek Kościoła. Wierszopisarstwo w języku polskim obejmowało zagadnienia natury świeckiej, jak i religijnej. Okres największego rozkwitu poezji w języku (...)

Średniowiecze

DZIEJE TRISTANA I IZOLDY - streszczenie

Dziecięctwo Tristana W zamian za gorliwą i skuteczną pomoc w walce z wrogiem, Marek oddał Riwalenowi rękę swej siostry, Blancheflor. Władca ziemi lońskiej poślubił ją „w klasztorze tyntagielskim”, a następnie powrócił do swego kraju i oddał spodziewającą się dziecka żonę pod opiekę Rohałta. Sam zaś wyruszył przeciwko diukowi (...)