Matematyka

Jak obliczyć procenty, czyli matematyka dla każdego

Obliczanie wartości procentowych to jedna z bardziej przydatnych umiejętności, zaraz obok podstaw geometrii. Z uwagi na konieczność ciągłego przeliczania cen i opłat, by wypłata starczyła nam do końca miesiąca, Polacy szczególnie mocno upodobali sobie wszelkiego rodzaju promocje i rabaty. Zdarza się jednak tak, że widząc w wystawie informacje o obniżce (...)

Matematyka

Dzieje Liczb.

Dzieje Liczb . Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wraz z rozwojem cywilizacji i kultury. Z chwilą, gdy rozróżnienie między „jeden” i „wiele”- charakterystyczne dla ludów pierwotnych- przestało wystarczać, wprowadzone zostały liczby: 1,2,3,4,...,a (...)

 
Matematyka

Rachunek prawdopodobieństwa

Niech E¹Æ będzie pewnym niepustym zbiorem - w dalszym ciągu będziemy go nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych. Elementy eÎE będziemy nazywać zdarzeniami elementarnymi. W E wyróżniamy pewną rodzinę S jego podzbiorów, spełniającą pewne warunki (omówione poniżej), które stwierdzają że S jest tak zwanym s-ciałem (lub inaczej: s-algebrą) podzbiorów przestrzeni E. Elementy (...)

Matematyka

Symetria Osiowa

SYMETRIĄ OSIOWĄ względem prostej l nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny, które każdemu punktowi tej płaszczyzny przyporządkowuje punkt do niego symetryczny względem prostej l. PUNKTY SĄ SYMETRYCZNE względem prostej, jeżeli leżą w tej samej odległości od prostej i po przeciwnych stronach prostej. FIGURA JEST SYMETRYCZNA (osiowosymetryczna), jeśli jest ona obrazem w symetrii względem pewnej (...)