Historia

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej w latach 30-stych.

Ekspansywna polityka Niemiec, upadek znaczenia Ligi Narodów spowodowało ożywienie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, kierowanej przez Józefa Becka. Porzucono politykę wiązania się z Francją. Rozpoczęto politykę równowagi „nowy kurs”, a więc niewiązania się z dwoma sąsiadami ( Fr i Ang.), oraz dążenie do poprawienia stosunków z Rosją Radziecką i III Rzeszą. 1932- (...)

Historia

Walka o władze polityczną w Polsce w latach 1918-1921 r.

11 listopada 1918r Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem poczym się rozwiązała. Po kilku tygodniach Polacy zaczęli przejmować władzę z rąk Niemców, a ośrodki władzy podporządkowały się Piłsudskiemu. Pierwszym rządem był gabinet socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego, który wprowadził wiele ważnych dekretów. Rządu tego jednak nie uznał Komitet Narodowy Polski (...)

Historia

Powstanie listopadowe- geneza, przebieg, znaczenie w dziejach narodu polskiego.

Największym celem powstania listopadowego było odzyskanie niepodległości. Do wybuchu przyczyniła się polityka cara oraz ówczesna sytuacja międzynarodowa- rewolucja lipcowa we Francji, walka o niepodległość Belgów, rozruchy na terenie Niemiec i Danii. O wybuchu powstania 29 listopada 1830r zadecydowały aresztowania działaczy konspiracyjnych, w tym Piotra Wysockiego. Powstanie rozpoczęło się atakiem na (...)

Historia

Sytuacja wewnętrzna w Polsce w czasach panowania Augusta 2.

Car Rosji Piotr 1 chcąc mieć dostęp do morza Bałtyckiego utworzył sojusz przeciwko Szwecji. Do tych celów pozyskał króla Polski Augusta2 Sasa (elektora Saksonii), który widział w wojnie umocnienie swojej pozycji w Polsce, oraz przemianowanie tronu elekcyjnego w monarchię dziedziczną. Wojna ze Szwecją trwająca od 1700r do 1721r w znacznym (...)

Historia

Autonomia zaboru austryjackiego w 2połowie XIX i na początku XX wieku

W Galicji arystokraci i demokraci lwowscy w 2 połowie XLX wieku rozpoczęli akcję zmierzającą do spolszczenia szkolnictwa, administracji, sądownictwa, zachowując się lojalnie wobec zaborcy. 26 lutego ogłoszono wybory do sejmów prowincjonalnych. Społeczeństwo głosujące podzielono na 4 grupy, wg.stanu: 1gr.-arystokracja i ziemiaństwo, 2gr.-członkowie przedsiębiorstw, 3gr.- zamożni mieszczanie, 4gr.- bogate chłopstwo. W (...)

 
Historia

Ekspansja kolonialna mocarstw w XIX w. Przyczyny i ocena problemu.

Wszystkie największe mocarstwa w XIXw prześcigały się w kolonizowaniu niecywilizowanych kontynentów. Najbardziej zaawansowane państwa w kolonizowaniu to: Wielka Brytania, która skolonizowała głównie: - Afrykę, Azje i Oceanie, kontynenty amerykańskie Francja skolonizowała: - Afrykę, Azję i Oceanie, kontynenty amerykańskie Niemcy skolonizowały: - Afrykę, oraz Azję i Oceanię Belgia skolonizowała: - Afrykę (...)

Historia

Działania wojenne na Dalekim Wschodzie w czasie II wojny światowej.

W 1941r Japonia zaatakowała amerykańską bazę na Hawajach- „ Pearl Harbor”. USA zdecydowały o wojnie przeciwko państwom Osi. W 1942r Japonia zajęła Singapur, Syjam, Birmę i Filipiny. Jednak przegrana Japonii w bitwie morskiej o Midway zdecydowała o przejęciu inicjatywy przez USA. W 1943r USA odzyskały Birmę i Filipiny i zaczęły (...)

Historia

Wielki kryzys gospodarczy w Polsce(1929-1935), program jego przezwyciężenia.

Kryzys zaczął się od spadających bardzo raptownie cen na produkty rolnicze, wieś popadała coraz bardziej w zadłużenie i biedę, a ceny produktów przemysłowych podnosiły się, co doprowadziło do braku zainteresowania takich produktów a w konsekwencji nadprodukcja i masowe zwolnienia i bezrobocie. Ludzie pobierali z banków zalokowane pieniądze i wywozili za (...)

Historia

Działania wojenne w Pn.Afryce podczas 2 wojny światowej.

Lipca 1940r włoski dyktator Mussolini uderzył na Anglików w Afryce. Początkowo armia włoska odnosiła sukcesy min w Somalii, Kenii i Sudanie. W listopadzie tego roku druga armia włoska pod dowództwem marsz.Grazianiego rozpoczęła ofensywę w Afryce Pn docierając do Egiptu. W związku z zagrożeniem rząd angielski rozpoczął przerzucanie posiłków w okolicę (...)

Historia

Traktaty pokojowe w Toruniu 1411-1466 r.

15 lipca 1410 roku rozpoczęła się bitwa pod Grunwaldem, która była kontynuacją powstania na Żmudzi rozpoczętego w 1409 roku, i zakończyła się sukcesem dla Polski. Zwieńczeniem tej wojny był traktat pokojowy w Toruniu w którym polska nieumiejętnie wykorzystała swoją przewagę i nie odniosła żadnych korzyści odzyskując jedynie ziemię Dobrzyńską. Litwa (...)