Zjednoczenie Włoch.
Zjednoczenie Włoch.

Zjednoczenie Włoch.

Wiosna Ludów we Włoszech- w Austrii wybucha rewolucja (powoduje wystąpienia Włochów przeciw austriackiemu panowaniu), wzmaga dążenia zjednoczeniowe- koniec marca1848r. Władca Piemontu Karol Albert zostaje uznany za przywódcę Włochów w walce z Austrią. Lipiec 1848r pod Custozą wojska włoskie ponoszą klęskę zadaną przez armię austriacką pod wodzą Josepha Radetzkego. W marcu (...)

Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.
Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.

Powstanie Kościuszkowskie 1794 r.

Inicjatywa insurekcji wyszła z kręgów patriotycznej emigracji przebywającej w Saksonii od końca rosyjsko-polskiej wojny 1792r. Gdy II rozbiór okazał się faktem, działacze ci zwrócili się w stronę Francji, licząc na jej bezpośrednią pomoc oraz na skłonienie przez nią Szwecji i Turcji do wystąpień. Reakcje Francji zmieniały się w zależności od (...)

Kultura starożytnej Grecji.
Kultura starożytnej Grecji.

Kultura starożytnej Grecji.

Religia- politeistyczna, bogowie nie są wszechmocni, główni bogowie to: Zeus-bóg nieba i błyskawic, najważniejszy z bogów. Hera- żona Zeusa Hades- bóg wnętrza ziemi i świata zmarłych Posejdon- bóg morza Afrodyta- bogini miłości Atena- bogini mądrości Ares- bóg wojny okrutnej Dionizos- bóg ekstazy Apollo-bóg światła i poezji Demeter- bogini żyznej ziemi Artemida- bogini dzikiej przyrody i łowów Hermes- bóg pasterzy, kupców i podróżnych Nike- (...)

III rozbiór Polski.
III rozbiór Polski.

III rozbiór Polski.

III rozbiór Polski 1795 r. większość działaczy po przystąpieniu króla Stnisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej udał się na emigrację, gdzie przygotowywali się do powstania. Jego wybuch przyspieszyła decyzja rosyjska o zmniejszeniu stanu armii polskiej do50%. Powstanie wybuchło w marcu 1794 r. a na jego czele stanął Tadeusz Kościuszko. Celem (...)

Powstanie listopadowe.
Powstanie listopadowe.

Powstanie listopadowe.

W końcu 11828 roku wokół Piotra Wysockiego, podporucznika i instruktora Szkoły Podchorążych, zgromadziło się grono młodych wojskowych, wspierane przez członków Towarzystwa Patriotycznego. Zrodzony wśród nich pomysł zbrojnego powstania, niezbyt przygotowany polityczne i przemyślany organizacyjnie, zaowocował atakiem na Belweder- siedzibę księcia Konstantego, nocą 29 listopada 1830 r . Książe zdołał uciec. (...)

 
Potop szwedzki.
Potop szwedzki.

Potop szwedzki.

Wywołując w 1655r kolejną wojnę, król szwedzki Karol X Gustaw korzystał z osłabienia Rzeczypospolitej, spowodowanego konfliktami kozackimi i wojną z Moskwą. Zamierzał dokonać aneksji nadbałtyckich prowincji polskich i litewskich. Przypisuje mu się też zamiar podboju państwa polsko-litewskich, a nawet projekt pokonania Rosji. Sukcesy Szwedów spowodowały, że do wojny włączyły się (...)

Starożytny Egipt.
Starożytny Egipt.

Starożytny Egipt.

Pierwsi ludzie- Egipt położony w pół- wsch. Afryce w dolinie rzeki Nil, posiadał naturalne granice od poł. Katarakta Nilu, od pół. Morze Śródziemne, od wsch. Morze Czerwone, od zach. Pustynia, co sprawiło, że kultura Egiptu mogła rozwijać się w świecie w miarę zamkniętym i dlatego jest bardzo hermetyczna. Bogactwa naturalne- złoto, (...)

Targowica i II rozbiór Polski.
Targowica i II rozbiór Polski.

Targowica i II rozbiór Polski.

II rozbiór Polski 1793 r. przeciwnicy konstytucji 3 Maja pod opieką Katarzyny II związali konfederację w Petersburgu, którą oficjalnie ogłosili w Targowicy. Głównym jej celem miało być obalenie postanowień Konstytucji 3 Maja. Na czele konfederacji stanęli; Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski. Konfederacji zwrócili się o pomoc do carycy, która (...)

Polska w okresie panowania Mieszka I.
Polska w okresie panowania Mieszka I.

Polska w okresie panowania Mieszka I.

Pierwszym zanotowanym przez źródła współczesne, władcą Polan był Mieszko I, ale znaczna część historyków uznaje za wiarygodną listę dynastyczną Piastów przekazaną przez Galla Anonima, zawierającą imiona Siemowita, Leszkai, Siemomysła wskazującą na nich jako na bezpośrednich przodków pierwszego historycznego księcia. Ekspansja Polan na sąsiednie terytoria zajmowane przez Goplan, Mazowszan, Lędzian przypadła (...)

Polska w czasach Gomółki.
Polska w czasach Gomółki.

Polska w czasach Gomółki.

Konsekwencją tych wszystkich wydarzeń był powrót do PZPR Władysława Gomółki, którego rządy jednak obawiała się Moskwa.19 października 1956 roku na VIII plenum PZPR przybywa Chruszczow, zarządza manewry wojsk radzieckich. Jest gotów użyć siły. Jednak złagodzono jego postawę i przekonano do słuszności objęcia przez Gomułkę urzędu I Sekretarza PZPR. Polska zapewniła (...)