Romantyzm

Przedstaw rolę poezji i poety w dobie romantyzmu.

Poezja i poeta to bardzo ważne zagadnienia w epoce romantyzmu. Była to epoka poezji, expresji, uczucia uniesienia poety ponad tłum. Romantycy traktowali poezję jako siłę twórczą. Tajemniczy głoś wnętrza, podkreślali kreacyjny charakter poezji i dzieło literckie miało byC niczym nie skrępowane poezja miała odkrywać ukryte treści i objaśniać je własnemu (...)

Romantyzm

Cechy poetyki romantycznej

Romantyzm wyrósł z opozycji do klasycyzmu, przeciwstawiał się poetyce klasycystycznej, która segregowała gatunki literackie. Romantycy zbuntowali się przeciw wszelkim ograniczeniom formalnym, co przyniosło ogromne zmiany. I tak na przykład romantyczny bohater pochodzący z ludu mówi prostym językiem, podczas gdy w oświeceniu ten sam bohater ludowy występujący w sielankach mówił wyszukanym (...)

Romantyzm

Tragiczny konflikt Konrada Wallenroda.

"Konrad Wallenrod" powstał w Rosji, podczas przymusowego pobytu Adama Mickiewicza w tym kraju w latach 1824-1829, co było konsekwencją wyroku w procesie filomatów. Tak pisze o nim Janusz Kleiner: "Człowiek o dwoistym życiu - inny w otoczeniu wrogów, których pragnie złudzić i zniszczyć, inny w głębi serca, odkrywanej chyba najbliższym" (...)

Romantyzm

Pan Tadeusz - Mowa oskarżycielska Gerwazego

Wysoki sądzie! Oto dziś oskarżam Gerwazego o prześladowane Jacka Soplicy oraz morderstwa i okaleczenia członków rodziny Sopliców. Jego zachowanie jest naganne i niezgodne z prawem, więc proszę o osądzenie go oraz wydanie kary współmiernej do jego winy. Jacek Soplica zabił Stolnika. Po śmierci swojego ukochanego pana i przyjaciela Gerwazy postanowił go pomścić. (...)

Romantyzm

Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego.

Ogromny zbiór utworów Kochanowskiego ujawnia wielkie bogactwo tematyki. Najczęstszymi tematami podejmowanymi przez poetę są: wieś, umiłowanie ojczyzny, cnota, miłość, przemijanie, przywary ludzkie, przyroda, przyjaźń, uroki życia dworskiego, piękno kobiet. Jan Kochanowski wzorował się na pierwszym twócy pieśni, którym był Horacy (niektóre pieśni są przekładami rzymskiego poety). Pieśni są w większości (...)

 
Romantyzm

Romantyzm

ROMANTYZM 1. Nazwa i czas trwania epoki, znaczenie pojęć: irracjonalizm, fantastyka, orientalizm, ludowość, historyzm, werteryzm, tyrteizm. Nazwa romantyzm pojawiła się w I połowie XIX w. i utworzona została od wcześniej już używanego przymiotnika romantyczny, oznaczającego coś niepodobnego do rzeczywistości, niezwykle pięknego, oddziaływującego na uczucie, podniecającego wyobraźnię, coś fantastycznego. Natomiast przymiotnik romantyczny utworzony (...)

Romantyzm

Cechy dramatu romantycznego

Dramat romantyczny powstał jako nowy gatunek w romantyzmie, a inspirowany był dramatem szekspirowskim (ten wyrósł z teatru ludowego Anglii). Dramat romantyczny jest różny od dramatu antycznego i klasycznego. Cechy: • nieprzestrzeganie klasycznych zasad jedności miejsca, czasu i akcji, swobodne manipulowanie czasem i przestrzenią. Jest to różnica w stosunku do dramatu klasycznego (...)

Romantyzm

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety.

Romantycy poezję określali jako "tajemniczy głos wnętrza", "nieskończoną siłę". Podnieśli ją niemal do absolutu. Zacierali oni granicę między poezją a naturą, literaturą a życiem. Akt tworzenia był wielkim darem natury. Jak pisał Krasiński: "Bóg zsyła poecie chwilę natchnień". Porównuje on twórcę do samotnej piramidy na pustyni i przeciwstawia jej zwykłych (...)

Romantyzm

Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej.

Z motywem miłości romantycznej możemy się spotkać w niemal wszystkich utworach literackich tej epoki. Wynika to z faktu, że typowy bohater romantyczny to nieszczęśliwy kochanek, a jego zawiedzione uczucie staje się motorem do dalszych - twórczych działań. W życiu codziennym także możemy zetknąć się z pojęciem romantyczna miłość - wielka, (...)

Romantyzm

J.Kochanowski - Na podstawie pieśni i fraszek napisz jak żyć, by być szczęśliwym.

Jan Kochanowski jest najwybitniejszą poetą Polskiego renesansu. Był indywidualnoścą poetycką w całej Słowiańszczyżnie. Wykorzystując estetykę Horacego, Kochanowski sięga po gatunek utworzony przez rzymskiego poetę , a konkretnie po Horacjańskie carminas. Na gruncie literatury polskiej, Kochanowski jest pierwszym twórcą wykorzystającym ten gatunek. Ukształtował on pieśń jako utwór liryczny przeznaczony tylko do czytania, (...)