XX lecie

„Sklepy cynamonowe” Bruno Schulza Problematyka

Według Schulza przeżycia i doznania wczesnego dzieciństwa kształtują człowieka. Doznania te są niejasne a symbolika niezrozumiała. -Życiowym zadaniem człowieka jest poznanie siebie i świata oraz zrozumienie ludzkiej egzystencji. Odbywa się to przez odczytywanie owych znaków – obrazów z dzieciństwa. Nie da się ich jednak dokładnie wytłumaczyć, ponieważ powstały one w okresie (...)

XX lecie

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczrowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto owe trzy programy, zaprezentowane w powieści: Mit szklanych domów. Chcąc zachęcić Cezarego do wyjazdu do Polski, Seweryn Baryka przedstawił mu swoją ojczyznę jako kraj, w którym zaczęła się rozwijać nowa cywilizacja - (...)

XX lecie

Kultura Drugiej Rzeczpospolitej

Data 11 listopada 1918 roku określa nam moment odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 letniej niewoli naród polski odzyskał upragnione granice swojego państwa. Do Polski powróciły dawne ziemie znajdujące się pod trzema zaborami. Przywrócenie suwerenności narodowi , który przez lata o nią walczył spełniło marzenia pięciu pokoleń Polaków , którzy (...)

XX lecie

Wybór Cezarego Baryki

Cezary Baryka wybrał drogę rewolucyjnego kształtowania oblicza odradzającej się Polski. Rozgoryczony przystąpił do manifestacji robotniczej, na czele której krzyczą „znajomi” z zebrania komunistycznego. zebrania komunistycznego. Idzie z nimi, ale osobno, sam na czele tłumu, w lejbiku żołnierskim, bo on o tę Polskę walczył. Autor sugeruje, że Polaka musi wywalczyć własną (...)

XX lecie

Dwudziestolecie międzywojenne

Motyw domu i bezdomności w literaturze XIX i XXw F. Dostojewski "Zbrodnia i kara" Można mówić o społecznej bezdomności Raskolnikowa, człowieka samotnego, wyobcowanego i zbuntowanego wobec porządku i zbuntowanego wobec porządku świata. Trudno też nazwać domem tę klitkę, którą Rodion wynajmuje, a która bardziej przypomina szafę lub trumnę niż mieszkanie, przez (...)

 
XX lecie

XX Lecie miedzywojenne - oopracowanie epoki literackiej

Dwudziestolecie międzywojenne 1. Nowe tendencje w literaturze i sztuce. RAMY CZASOWE: Początek: 1918 r. Koniec: 1939 r. Ekspresjonizm zwracał uwagę na świat wewnętrzny, a nie na zewnętrzny. Twórcy ukazywali własne przeżycia duchowe. Ekspresjoniści wykorzystywali w swych utworach filozofię Bergsona (intuicjonizm). Proces poznawczy świata zachodzi bowiem przez intuicję. Ekspresjoniści dążyli do oddania jak największych emocji. Ich (...)

XX lecie

Skamander

Była to grupa poetycka istniejąca od roku 1918 stanowiła zbiór silnych indywidualności poetyckich, złączonych wspólnotą myślenia poetyckiego i przyjaźnią. Ich programem była "bezprogramowość". W skład tej grupy wchodzili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński oraz sympatyzująca ze Skamandrem Maria Pawlikowska - Jasnorzewska. Julian Tuwim był czołowym (...)

XX lecie

Polska kultura w latach 1918- 1939

Kultura polska w latach 1918-1938, w okresie odrodzenia niepodległego państwa niewątpliwie znacznie się rozwinęła. Zyskała ona opiekę państwa, rząd wspierał oświatę, rozwój nauk i sztuki. Utworzono wiele placówek mających na celu rozpowszechnienie kultury miedzy innymi Polskie Radio, Bibliotekę Narodową, otworzono Polską Akademię Literatury. Państwo chcąc odbudować strukturę naukową utworzyło wiele instytutów (...)

XX lecie

symbolika tytułu "Przedwiośnie"

Tytuł powieści odwołuje się do symboliki przedwiośnia jako pory roku, która odsłania wszelkie pozostałości zimy, jest brudna i szara, ale zapowiada jednocześnie najpiękniejszą porę roku - wiosnę, która jest triumfem natury. Tytuł można rozumieć zarówno dosłownie, jak i przenośnie. W czasie tej pory roku Cezary zobaczył po raz pierwszy ziemię (...)

XX lecie

Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wagi w literaturze tych lat było powstanie literatury rewolucyjnej, w której wyrazem patriotycznej troski był konsekwentny program społecznej przebudowy. Na okres literatury lat międzywojennych złożyły się utwory silniej związane z (...)