Szukaj ściąg i wypracowań

Jak wygląda tradycyjny model rodzinyRodzina-to grupa osób połączonych ze sobą pokrewieństwem (więzami krwi ) lub powinowactwem (wejście do rodziny dzięki małżeństwu z jednym z jej członków ); -rodzina patriarchalna jej głową jest mężczyzna -rodzina matriarchalna jej głową jest kobieta Rodzina jest naturalną grupą społeczną każdego człowieka. Dlatego nazywana jest też podstawową grupą społeczną. Składa się z rodziców i dzieci, także adoptowanych. Członkowie rodziny mają określone role: żony, męża ;matki, ojca; córki, syna; siostry, brata itd. Rodzina jest grupą społeczną, której członków łączą więzi osobiste oparte na uczuciach. Wyróżnia się trojaki układ tych więzi; -między małżonkami, -między rodzicami i dziećmi, -między rodzeństwem. W miarę zmiany epok zmieniło się oblicze rodziny. Dawniej rodziny były bardziej liczne lecz śmiertelność także wysoka. Pracą zarobkową zajmował się mężczyzna, a do kobiety należało zajmowanie się gospodarstwem i wychowaniem dzieci. Liczna rodzina mieszkała zazwyczaj w jednej izbie, rzadko miała do dyspozycji swój dom. W sferze kulturowej było bardzo bogate. Całymi rodzinami uczestniczyli w zabawach ludowych, dożynkach, okolicznościowych wydarzeniach ( kiszenie kapusty, zakończenie wykopów, skubanie pierza, topienie marzanny, święta spędzane razem ). Wykształcenie dzieci nie było obowiązkowe co prowadziło do wykorzystywania dzieci do prac fizycznych często ponad ich siły. Obecnie zmienił się model współczesnej rodziny. Ilość członków rodziny drastycznie zmalała. Panuje model rodziny z jednym dzieckiem jest tzw. styl rodziny zachodniej. O środki finansowe zabiegają zarówno kobieta jak i mężczyzna. Jedna rodzina zamieszkuje w osobnym domu czy gospodarstwie domowym. Higiena i długowieczność bardzo znacznie się zwiększyła. Życie rodzinne zostało zubożone, do wspólnych spotkań dochodzi sporadycznie tylko w wyjątkowych sytuacjach ( ślub, pogrzeb ). Resztę wolnego czasu rodzinie zabiera bardzo często telewizja i inne media. Im wyższe wykształcenie i lepsza praca tym mniej czasu poświęca się rodzinie a zabieganie zuboża więzy rodziny. Ponieważ jestem jeszcze stosunkowo młoda różnice w życiu rodzinnym mogę jedynie ocenić na podstawie literatury czy opowiadań dziadków i rodziców. Chodź do mojej dyspozycji są osiągnięcia współczesnej techniki to bardzo chętnie uczestniczyłabym w dawnych obrzędach i zabawach w gronie licznej rodziny. Uczestniczyłam w zjeździe rodzinnym zorganizowanym przez wujka. Zjechało tam ponad dwieście członków rodziny. Śpiewom, tańcom nie było końca. Pozostało potem potężne drzewo genealogiczne dużo zdjęć i niezapomnianych chwil. Poznałam kuzynki mieszkające nie tylko w innych krajach Europy, ale i z innych kontynentów. Na pewno przeżyć tych nie zapomnę, w razie organizacji kolejnego zjazdu chętnie wezmę w nim udział.

edited by admin on 04.10.2002 15:58:59PODOBNE PRACE

skomentuj to