Szukaj ściąg i wypracowańPojęcie integracji sensorycznejWszyscy jesteśmy świadomi tego, że bodźce jakie docierają do nas ze świata odbierane są przez nasze zmysły, a więc rzez receptury jakie posiadamy, określane mianem sensorów. Jesteśmy tymczasem nieświadomi, że zachodzą w nas procesy, za które odpowiedzialny jest ośrodkowy układ nerwowy.

Przeciętny człowiek po prostu o tym nie myśli, tymczasem wiemy, że posiadamy zmysł smaku, węchu czy wzroku i codziennie przecież z nich korzystamy. Nie zdajemy sobie jednak sprawy albo nie mamy czas na myślenie o tym, że nasz układ nerwowy rejestruje wszystko co robimy i że przekazuje informacje do odpowiednich organów, przede wszystkim do mózgu, który jest oczywiście szefem wszystkiego co dzieje się w naszym organizmie. Wszystko to nie miałoby jednak znaczenia gdyby nie pewien proces, który polega na celowej organizacji zmysłów i który powoduje, że nasz organizm może na wszystkie odbierane bodźce odpowiednio reagować, bowiem taka reakcja jest potrzebna. Co to za proces? Otóż jest to proces integracji sensorycznej. Co to takiego?

Integracja sensoryczna jest to proces, który oczywiście nie ogranicza się tylko i wyłącznie do odpowiedniej reakcji na bodziec, choć oczywiście to jest podstawa całego tego procesu. Chodzi o coś jeszcze. Pojęcie integracji sensorycznej dotyczy bowiem również kierowaniem naszych reakcji na otoczenie. Jakiś przykład? Proszę bardzo. Najlepszym przykładem będzie praksja czyli planowanie ruchu. Planowanie każdego ruchu to jest niezwykle istotna umiejętność, która zależy właśnie od prawidłowego działania układu sensorycznego, czyli prawidłowej integracji sensorycznej. Jak się okazuje, w cały proces planowania ruchu w grę wchodzi bardzo wiele zmysłów, na przykład sam pomysł, czyli wyobrażenie ruchu, później zmysł ruchu czyli samo wykonanie tego ruchu. Oczywiście wszystko to trwa niezwykle krótko, są to setne sekundy kiedy wszystko to dzieje się i nawet nie pomyślimy o tym, że możemy podświadomie jakiś ruch planować prawda? Na tym właśnie polega dobre działanie integracji jaką jest integracja sensoryczna.

Takiego planowania nasz umysł dokonuje codziennie bardzo często, bo przecież wszystko co robimy, a wykonujemy naprawdę wiele ruchów musi być jakoś przez mózg zaplanowane. Integracja sensoryczna to naprawdę ciekawe pojęcie, które warte jest bliższego poznania, ale tak naprawdę na ten temat więcej wie niewiele osób, jedynie te, które studiują czy uczą się w obrębie tej tematyki bądź akurat zaciekawiły się tym tematem. Przede wszystkim temat ten porusza się na studiach pedagogicznych, aby osoby mające uczyć dzielić w różnym wieku, przede wszystkim przedszkolnym miały świadomość jak ważne są pewne aspekty rozwoju dziecka i ja ten rozwój stymulować. W celu takiej stymulacji rozwoju dziecka w różnym wieku można wykorzystywać przeróżne narzędzia, ale teraz najbardziej popularne są prawdopodobnie zabawki edukacyjne, które spełniają się w tej roli po prostu znakomicie. Zabawki edukacyjne dzielą się na bardzo wiele rodzajów, dzięki czemu można dostosować je do wieku lub ilości osób mogących się bawić, są nawet takie, które pozwalają na zabawę dzieci i rodziców.