Szukaj ściąg i wypracowań

Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.“Geograf bawarski” IX w. - spis nazw polskich plemion “Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne “Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno) “Bulla Gnieźnieńska” XII w. - rejestr dóbr kościelnych, “Złota Bulla języka polskiego” Ž zawiera 410 nazw polskich “Księga Henrykowska” XIII w. - pierwsze polskie zdanie: “Dać ać ja pobruczę a ty poczywaj” Kazania Świętokrzyskie XIV w. - autor-kaznodzieja starał się nadać swoim kazaniom artystyczną formę, utrzymane są w tonie podniosłym, adresatem tych kazań są wykształceni ludzie “Kazania Gnieźnieńskie” XV w. - 103 kazania łacińskie, 10 polskich, zabytek trój języczny: niemiecki, łaciński, polski “Bogurodzica” pierwszy tekst napisany po polsku mający charakter religijny “Psałterz Floriański” najstarszy zachowany przekład Psalmów Dawida, zawiera tekst psalmów w trzech językach: łacińskim, polskim i niemieckim, psałterze pełnią w średniowieczu funkcję modlitewnika “Psałterz Puławski” XV w. - modlitewnik zawierający komentarz do każdego psalmu “Apokryty” przedstawiają żywoty świętych “Roty sądowe” formuły przysiąg sądowych “Biblia Szaroszpatacka” pierwszy i jedyny polski przekład Biblii


PODOBNE PRACE

skomentuj to