Krakowski okręg przemysłowy
Krakowski okręg przemysłowy

Krakowski okręg przemysłowy

Krakowski Okręg Przemysłowy obejmuje przede wszystkim  Kraków,  Bochnię,  Skawinę,  Myślenice,  Wieliczkę (1,3 tys.km2 i ok. 1 mln ludności). Jego przemysł daje ok. 4% ogólnej produkcji sprzedanej tego działu. Specjalizuje się w hutnictwie żelaza i stali, produkcji odlewów i wyrobów walcowanych oraz w karbochemii. Dzisiaj jednak metalurgia (...)

Kataklizmy
Kataklizmy

Kataklizmy

Co to jest wulkan? Erupcje wulkanów należą do tych potężnych sił przyrody, których zawsze się lękano. Podczas wybuchu wulkanu masy lawy mogą spływać w dół po stoku, niszcząc wszystko po drodze. Potężna eksplozja może też wysadzić wierzchołek góry, wyrzucając jednocześnie w powietrze chmury gazów i kawałki materiału skalnego. Niezależnie od (...)

ruch obiegowy ziemi i jego nastepstwa
ruch obiegowy ziemi i jego nastepstwa

ruch obiegowy ziemi i jego nastepstwa

Ruch obiegowy Ziemi jest to ruch wykonywany przez Ziemię wokół Słońca. Odbywa się po orbicie w kształcie elipsy zbliżonej do koła. Odległość Ziemi od Słońca zmienia się w czasie ruchu obiegowego. Najbliższe położenie (peryhelium) występuje 2 stycznia i wynosi 147 mln km, a najdalsze (...)


Planety układu słonecznego
Planety układu słonecznego

Planety układu słonecznego

MERKURY MERKURY [łac.], pierwsza wg oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, znana już w starożytności. Elementy orbity: półoś wielka 57,91 mln km, mimośród 0,206, nachylenie płaszczyzny orbity względem ekliptyki 7°0'15'', okres obiegu wokół Słońca 87,969 dnia, okres obrotu ok. 59 dni, albedo 0,06. Obrót linii apsyd orbity Merkurego o 04 rocznie (...)

Japonia
Japonia

Japonia

Japonia Położenie i cechy klimatu: Japonia leży we wschodniej Azji, na Wyspach Japońskich, na Oceanie Spokojnym. Obejmuje 4 duże wyspy: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku, które ciągną się na długości 2200 km i 4000 mniejszych, z których największa jest Okinawa. Wyspy Japońskie leżą w aktywnej sejsmicznie okołopacyficznej strefie górotwórczej, stanowią nadwodną część potężnego (...)

 
Krainy geograficzne w Polsce
Krainy geograficzne w Polsce

Krainy geograficzne w Polsce

Pojezierza Południowobałtyckie Podprowincja fizycznogeograficzna położona w północnej Polsce i w północnych Niemczech. W granicach Polski zajmuje ok. 79 tys. km2 (25% terytorium kraju). Pojezierza Południowobałtyckie są typowym regionem młodoglacjalnym, w całości leżą na obszarze ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego. W rzeźbie przeważają pagórkowate wysoczyzny morenowe, częste są też równiny morenowe i sandrowe oraz szerokie, (...)

Rosja i wszystko co z nią związane. Klimat, ludność, krainy geograficzne, historia.
Rosja i wszystko co z nią związane. Klimat, ludność, krainy geograficzne, historia.

Rosja i wszystko co z nią związane. Klimat, ludność, krainy geograficzne, historia.

Rosja, Rossija, Federacja Rosyjska, Rossijskaja Fiedieracyja, największe państwo na świecie, położone w Europie Wschodniej i północnej Azji. Graniczy na zachodzie z Finlandią, Norwegią, Estonią, Łotwą, Białorusią, a poprzez obwód kaliningradzki z Polską, na południu z Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Mongolią, Chinami i Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, natomiast przez Cieśninę Beringa z USA, (...)

Odkrycia geograficzne
Odkrycia geograficzne

Odkrycia geograficzne

Przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć geograficznych Wielkie migracje plemion odbywały się już w górnym paleolicie. Jednak za największych podróżników uważa się Fenicjan. Wielkie wyprawy podejmowano wtedy dla handlu lub chęci kolonizacji nowych ziem. Dalekie wyprawy zapewniły Fenicjanom oraz Grekom dominację w basenie Morza Śródziemnego. Wtedy też powstawały pierwsze podania na (...)

Kraków
Kraków

Kraków

Kraków, miasto wojewódzkie położone w dolinie Wisły, na pograniczu trzech regionów: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia miasta obejmuje 325 km2, ok. 741 tys. mieszkańców (1993). Warunki fizyczno-geograficzne Obszar miasta przecinają doliny dopływów Wisły: Rudawy, Prądnika, Dłubni, Wilgi i Drwiny Długiej. W obrębie Krakowa występuje kilka zbiorników wód podziemnych o (...)

skały-ogólne wiadomości
skały-ogólne wiadomości

skały-ogólne wiadomości

OGÓLNE WIADOMOŚCI O SKALACH • Skład mineralny. Skały, jak już wiadomo, są zespołami minerałów. Duża różnorodność minerałów skałotwórczych powoduje, że również i wśród skał istnieje wielkie zróżnicowanie. Zespół minerałów tworzących daną skalę stanowi jej skład mineralny. W skład danej skały może wchodzić jeden minerał - taka skała będzie jodnomineralna, lub szereg (...)