Głowne prądy oświecenia
Głowne prądy oświecenia

Głowne prądy oświecenia

W oświeceniu można wyróżnić trzy prądy literackie - klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Klasycyzm: Główny prąd artystyczny oświecenia. Wyznacza poezji cele utylitarne, stawia przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, które wyrastają z przekonania o wielkiej roli słowa jako narzędzia oddziaływania na społeczeństwo. Literatura była w Polsce silnie powiązana z problematyką polityczną. Boileau - normatywna poetyka (...)