Wybrani twórcy okresu Dwudziestolecia w Polsce i na świecie
Wybrani twórcy okresu Dwudziestolecia w Polsce i na świecie

Wybrani twórcy okresu Dwudziestolecia w Polsce i na świecie

Proza: STEFAN ŻEROMSKI (1864-1925) - wrażliwy na wszelkie przejawy krzywdy i niesprawiedliwości społecznej; - łączenie problematyki politycznej z moralną; - dramaty: "Róża", "Turoń", "Uciekła mi przepióreczka", "Biała rękawiczka", "Ponad śnieg bielszym się stanę", "Sułkowski"; - utwory publicystyczne: "Drożyzna i Zamojszczyzna"; - proza poetycka: "Puszcza jodłowa"; - powieści: "Wierna rzeka", "Popioły", "Przedwiośnie". ZOFIA NAŁKOWSKA (1884-1954) - 1905-1914 - (...)

Jan Andrzej Morsztyn - życie i twórczość poety
Jan Andrzej Morsztyn - życie i twórczość poety

Jan Andrzej Morsztyn - życie i twórczość poety

Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693) pochodził z rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii. Dzięki zręczności dworaka i sprzyjającym okolicznościom, piął się szybko po szczeblach kariery politycznej. Dwór królewski Jana Kazimierza, z którym był związany, stanowił ośrodek nie tyle życia umysłowego, co towarzyskiego. (...)

Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin

Fryderyk Chopin

Fryderyk Franciszek Chopin - kompozytor i pianista polski, urodzony 1 marca 1810 (według oświadczeń samego artysty i jego rodziny) lub 22 lutego (według metryki chrztu, sporządzonej kilka tygodni po urodzeniu) we wsi Żelazowa Wola koło Sochaczewa, na Mazowszu, w ówczesnym Księstwie Warszawskim. Dwór w Żelazowej Woli stanowił posiadłość hrabiów Skarbków. (...)

 
Wacław Potocki - biografia poety
Wacław Potocki - biografia poety

Wacław Potocki - biografia poety

Wacław Potocki (1621-1696) pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian na wygnanie, przeszedł na katolicyzm, lecz mimo to pozostał wierny swemu wyznaniu i skutecznie pomagał swoim współwyznawcom, za co cierpiał (sądy i środowisko szlacheckie). O prześladowaniu arian mówi (...)

Jan Chryzostom Pasek - biografia
Jan Chryzostom Pasek - biografia

Jan Chryzostom Pasek - biografia

Jan Chryzostom Pasek (1636-1701) znany jest z "Pamiętników", przedstawiających fakty w sposób żywy i barwny. Część pierwsza "Pamiętników" dotyczy wojennych doświadczeń Paska. Ciekawie wypadł tu obraz szlachcica-żołnierza. Walczy on na ogół dzielnie, ale można podejrzewać, że zapału do walki dostarcza mu nie tyle miłość do ojczyzny, ile ambicja osobista i (...)