Motto
Motto "Medalionów" "Ludzie ludziom zgotowali ten los" w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

Motto "Medalionów" "Ludzie ludziom zgotowali ten los" w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatury związanej z latami wojny i okupacji.

II wojna światowa spowodowała głębokie zmiany polityczne, ale także i zasadnicze zmiany duchowe i psychiczne ludzi żyjących w czasach hitleryzmu. Powstał nowy sposób myślenia o człowieku, ukształtowały się nowe wartości moralne i etyczne. Literatura w bar-dzo realistyczny sposób ukazywała nam wydarzenia, jakie miały miejsce w okupowanym kraju. Wiele poetów i (...)

"Inny Świat" Gustawa Herlinga Grudzińskiego

"Inny Świat" Gustawa Herlinga Grudzińskiego

Inny Świat. Książka ta, nosząca podtytuł Zapiski sowieckie, jest zapisem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w więzieniach w Grodnie, Witebsku i Leningradzie oraz w obozie w Jercewie, aż do uwolnienia i wstąpienia do armii polskiej. Była to pierwsza tego typu relacja, powstała na wiele lat przed (...)

"Medaliony" Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu.

"Medaliony" Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu.

Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. "Medaliony" zostały napisane na podstawie autentycznych faktów-zeznań świadków, składanych przed komisją. Pisarka jest narratorem, ogranicza swoją rolę do niezbędnych wyjaśnień, powstrzymuje się od komentarzy gdyż próba zastosowania języka artystycznego do opisu przerażających zbrodni ludobójstwa była by rażąca. Potworność opisywanych (...)

Tadeusz Gajcy - przedstawiciel polskich Kolumbów
Tadeusz Gajcy - przedstawiciel polskich Kolumbów

Tadeusz Gajcy - przedstawiciel polskich Kolumbów

Tadeusz Gajcy – przedstawiciel pokolenia Kolumbów, pseudonim Karol Topornicki, uhonorowany wieloma nagrodami literackimi w podziemnych konkursach. Studiował polonistykę na tajnych kompletach UW. Zginął w powstaniu warszawskim. Zdążył wydać dwa tomiki. Jego twórczość jest tematycznie bardzo zbliżona do Baczyńskiego. Główne dzieła to wiersze: „Przed odejściem”, „Ukochanej”, „Do potomnego” czy „Wczorajszemu”. Gajcy (...)

Krzysztof Kamil Baczyński - Kolumb nad Kolumbami
Krzysztof Kamil Baczyński - Kolumb nad Kolumbami

Krzysztof Kamil Baczyński - Kolumb nad Kolumbami

Krzysztof Kamil Baczyński – (pseudonim Jan Bugaj) jest typowym przedstawicielem pokolenia Kolumbów. Jest on również najwybitniejszym poetą polskiej poezji wojennej. Poległ w pierwszych dniach powstania warszawskiego, miesiąc później ginie jego ukochana żona Barbara. Baczyński był działaczem AK oraz studiował polonistykę na tajnych kompletach UW. Za życia opublikował dwa tomiki poezji. (...)

 
Nie - ludzki świat radzieckich obozów pracy -
Nie - ludzki świat radzieckich obozów pracy - "Inny Świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

Nie - ludzki świat radzieckich obozów pracy - "Inny Świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego

Gustaw Herling – Grudziński ukazuje świat radzieckich obozów pracy, w którym wartości ludzkie wystawione są na ciężką próbę, ale nie kapitulują. Autor pokazuje okrucieństwo, przemoc, bezprawie, upodlenie człowieka, ale nie zgadza się z poglądami Tadeusza Borowskiego, który twierdził, że cały świat jest wielkim obozem koncentracyjnym. Więźniowie obozów pracy nie utracili (...)

"Ludzie ludziom zgotowali ten lod". "Medaliony" Zofii Nałkowiekiej, jako obserwacje podczas prac Głownej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.

"Ludzie ludziom zgotowali ten lod". "Medaliony" Zofii Nałkowiekiej, jako obserwacje podczas prac Głownej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich.

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" tak brzmi motto "Medalionów" Zofii Nałkowskiej .Autorka napisała ten utwór w oparciu o badania i obserwacje, poczynione podczas prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Pisarka była członkiem tej komisji i wszystko, co zawarła w swojej prozie, jest faktem. "Medaliony" stanowią cykl opowiadań, zestawionych na zasadzie (...)

Współczesność - ramy czasowe, prądy literackie.
Współczesność - ramy czasowe, prądy literackie.

Współczesność - ramy czasowe, prądy literackie.

Za początek okresu współczesności, przyjmuje się zazwyczaj datę wybuchu II wojny światowej. Rok 39 był na tyle przełomowy, iż zmienił on całkowicie podejście twórców do literatury. Rok 39 zapisał się również jako początek czarnych dni dla kultury i nauki polskiej. Bowiem już od wybuchu wojny, obydwaj okupanci poczęli tępić polską (...)

Twórczość Tadeusza Różewicza
Twórczość Tadeusza Różewicza

Twórczość Tadeusza Różewicza

Tadeusz Różewicz – urodził się w 1921 roku. Mieszka we Wrocławiu. W czasie wojny działał w konspiracji i ukończył tajną podchorążówkę. Studiował historię sztuki na UJ. Pierwszy tomik „Echa leśne” wydał w czasie wojny. Jego wiersze podejmują głównie problem kondycji ludzi, którzy wojnę przeżyli. Siebie określa mianem ocalonego. Jego utwory (...)