BIOSYNTEZA BIAŁEK
BIOSYNTEZA BIAŁEK

BIOSYNTEZA BIAŁEK

BIOSYNTEZA BIAŁEK 1.Etap transkrypcji (przepisania) - zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA - zachodzi zgodnie z zasadą komplementarności. - substratem do syntezy RNA są trifosfonukleotydy, odłączenie dwóch grup fosforanowych dostarcza energii potrzebnej do wytworzenia wiązań pomiędzy nukleotydami. - syntezę RNA katalizuje polimeraza RNA - powstały RNA nosi (...)