"Pieśni" Jana Kochanowskiego

"Pieśni" Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, stąd też zwykło nazywać się go "ojcem poezji polskiej". Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki stała się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla następców. Pieśni pisywał Kochanowski (...)

Wiersz
Wiersz "Platon, czyli dlaczego" W. Szymborskiej

Wiersz "Platon, czyli dlaczego" W. Szymborskiej

W wierszu „Platon, czyli dlaczego” Wisława Szymborska mówi o bycie idealnym, który z przyczyn nieznanych, niejasnych - „w okolicznościach nieznanych” - „przestał sobie starczać” i „zaczął szukać wrażeń w złym towarzystwie materii”. Wymienionych zdań nie pisała poetka miłośniczka Platona, głęboko przekonana o wyższości świata idei nad światem zjawisk. Napisała je (...)

Bakterie
Bakterie

Bakterie

Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są to organizmy kosmopolityczne. Przetrwalniki - spoczynkowa forma bakterii, charakteryzująca się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w nich cytoplazmy, grubymi i wielowarstwowymi osłonami umożliwia bakteriom przetwarzanie niekorzystnych warunków. Czynniki (...)

Analiza wiersza
Analiza wiersza

Analiza wiersza

Analiza utworów literackich Analiza i interpretacja to niewątpliwie istotne składniki nauki języka polskiego w szkole. Można by zaryzykować nawet twierdzenie, że najistotniejsze, gdyż to właśnie umiejętności analityczno-interpretacyjne umożliwiają nam świadomy i krytyczny stosunek do otaczających nas zjawisk życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Umiejętności te są również, co oczywiste, niezbędne, jeśli (...)

Człowiek to wielkość i małość jednocześnie – potwierdź tę tezę przykładami z mitów, dzieł antycznych i z Biblii.
Człowiek to wielkość i małość jednocześnie – potwierdź tę tezę przykładami z mitów, dzieł antycznych i z Biblii.

Człowiek to wielkość i małość jednocześnie – potwierdź tę tezę przykładami z mitów, dzieł antycznych i z Biblii.

Człowiek od początku swojego istnienia dąży do doskonałości i do objęcia jak największej władzy nad otaczającym go światem. Już w pierwszej księdze Starego Testamentu, Księdze Genesis, została przedstawiona potęga ludzi – Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo i oddaje mu we władanie cały świat. Lecz równocześnie w tej (...)

 
Antyk-ramy czasowe
Antyk-ramy czasowe

Antyk-ramy czasowe

1.Ramy czasowe antyku judajskiego Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. 2. Geneza antyku Antyk jest pierwszą epoką w dziejach kultury i zarazem epoką (...)

Interpretacja i analiza
Interpretacja i analiza "Modlitwy Pana Cogito - podróżnika"

Interpretacja i analiza "Modlitwy Pana Cogito - podróżnika"

Utwór Zbigniewa Herberta „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”, jak wskazuje sam tytuł, jest apostrofą skierowaną do Boga, poetycką i rozbudowaną modlitwą do Stworzyciela cudownego, według podmiotu lirycznego, świata. Kluczowe słowa wiersza: „dziękuję Ci Panie że stworzyłeś świat piękny i różny” stanowią kompozycyjną klamrę utworu. Zarazem tłumaczą w najprostszy sposób stosunek (...)

Modele rodziny we współczesnej kulturze - omów problem wpływu wyznawanych zasad na kształtowanie postaw młodego człowieka, wykorzystaj  własne doświadczenia, filmy, oraz poznaną literaturę.
Modele rodziny we współczesnej kulturze - omów problem wpływu wyznawanych zasad na kształtowanie postaw młodego człowieka, wykorzystaj własne doświadczenia, filmy, oraz poznaną literaturę.

Modele rodziny we współczesnej kulturze - omów problem wpływu wyznawanych zasad na kształtowanie postaw młodego człowieka, wykorzystaj własne doświadczenia, filmy, oraz poznaną literaturę.

Rodzina to miejsce, w którym dorastamy, stajemy się sobą, z którego czerpiemy prawdę i fałsz, dobro i zło, radość i smutek. Dzięki niej uczymy się kochać i złościć, walczyć i ulegać, dawać i brać. Jest dla dziecka środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do przekazywania wartości, jaką jest miłość i życzliwość. Dla (...)

"Posłuchajcie bracia miła..."

"Posłuchajcie bracia miła..."

Wiersz "Posłuchajcie bracia miła..." (znany również jako "Lament Świętokrzyski" lub "Żale Matki Boskiej pod krzyżem") został napisany w XV wieku przez anonimowego autora. Wiersz ma formę bezpośredniej wypowiedzi Matki Bożej stojącej u stóp krzyża i użalającej się nad swoją tragedią - śmiercią Jezusa. Poszczególne strofy są przez nią adresowane do (...)


Analiza i interpretacja wiersza C.K. Norwida pt. „Za wstęp. Ogólniki”
Analiza i interpretacja wiersza C.K. Norwida pt. „Za wstęp. Ogólniki”

Analiza i interpretacja wiersza C.K. Norwida pt. „Za wstęp. Ogólniki”

Wiersz C.K. Norwida Pt. „Za wstęp. Ogólniki” otwiera powstały w latach 1847-66, a wydany w całości dopiero w roku 1947 cykl utworów „Vade – mecum”. Tytuł tego cyklu w tłumaczeniu na język polski oznacza wezwanie: podążaj za mną. Polecenie te odzwierciedla przekonanie Norwida co do roli przewodnika, jaką spełniać powinien (...)